Αρχική / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / Bitcoin: Μια ολοκληρωμένη ανάλυση και επαγγελματική αξιολόγηση στις αρχές του 2024

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

02/04/20242:29 μμ

Bitcoin: Μια ολοκληρωμένη ανάλυση και επαγγελματική αξιολόγηση στις αρχές του 2024

Το Bitcoin, που εισήχθη από τον μυστηριώδη Satoshi Nakamoto το 2008, λειτουργεί σε ένα αποκεντρωμένο δίκτυο Blockchain

Freepik
Φωτ. Freepik

Γράφει THESSNEWS-DESK

 

 

του Dr. Erol User   

 

Το Bitcoin, το πρωτοποριακό κρυπτονόμισμα, έχει συγκεντρώσει τεράστια προσοχή την τελευταία δεκαετία. Καθώς εμβαθύνουμε στις ιδιαιτερότητές του, θα διερευνήσουμε τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές του (SWOT).

 

Επιπλέον, θα παράσχουμε μια επαγγελματική αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη κρίσιμους παράγοντες όπως η ασφάλεια, η βιωσιμότητα, το περιβάλλον, η συμμόρφωση, η διακυβέρνηση, ο κοινωνικός αντίκτυπος, η χρηστικότητα και οι οικονομικές προοπτικές.

Εξετάζεται επίσης ο αντίκτυπος στους στόχους SDG των Ηνωμένων Εθνών, λίγο πριν εμβαθύνουμε στις υπάρχουσες και μελλοντικές δυνατότητες έμμεσης επένδυσης στο Bitcoin μέσω των λεγόμενων ETF και παρόμοιων.

Το Bitcoin, που εισήχθη από τον μυστηριώδη Satoshi Nakamoto το 2008, λειτουργεί σε ένα αποκεντρωμένο δίκτυο Blockchain. Εδώ υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:

Πλεονεκτήματα του Bitcoin
1. Αποθήκευση αξίας: Συχνά αποκαλείται «ψηφιακός χρυσός», το Bitcoin χρησιμεύει ως μια αξιόπιστη αποθήκη αξίας σε περιόδους πληθωρισμού.

2. Υπερβολικές αποδόσεις: Ιστορικά, το Bitcoin έχει υπεραποδώσει έναντι άλλων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, προσφέροντας σημαντικές αποδόσεις για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές.

3. Αυτοεπιτήρηση: Οι ιδιώτες μπορούν να κατέχουν και να ελέγχουν απευθείας το Bitcoin τους, παρακάμπτοντας τις παραδοσιακές τράπεζες.

4. Αποκέντρωση: Η κατανεμημένη φύση του Bitcoin αποτρέπει τα ενιαία σημεία αποτυχίας και το καθιστά ανθεκτικό έναντι επιθέσεων.

5. Χωρίς άδειες: Οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετάσχει στο δίκτυο Bitcoin, προωθώντας την οικονομική ένταξη.

6. Ασφάλεια: Η κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού του Bitcoin διασφαλίζει την αυθεντικότητα των συναλλαγών και την ακεραιότητα των δεδομένων. Διαθεσιμότητα 24/7: Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αγορές, το Bitcoin διαπραγματεύεται συνεχώς.

Μειονεκτήματα του Bitcoin
1. Αργές συναλλαγές: Η επεξεργασία των συναλλαγών του Bitcoin μπορεί να είναι αργή λόγω συμφόρησης του δικτύου.
2. Προκλήσεις προσβασιμότητας: Δεν έχουν όλες οι περιοχές εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες Bitcoin.
3. Κατανάλωση ενέργειας: Η εξόρυξη Bitcoin καταναλώνει σημαντική ενέργεια, εγείροντας περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Ανάλυση SWOT
Δυνατά σημεία
– Κρυπτονόμισμα: Το καθεστώς του Bitcoin ως ψηφιακού νομίσματος είναι καθιερωμένο.
– Ανωνυμία: Οι συναλλαγές είναι πλήρως ανώνυμες, ενισχύοντας την ιδιωτικότητα.
– Ασφάλεια: Η αλυσίδα μπλοκ του Bitcoin διασφαλίζει απαραβίαστα αρχεία.
– Αποκέντρωση: Καμία κεντρική αρχή δεν διέπει το Bitcoin.
– Αποθήκευση αξίας: Διατηρεί την αξία του με την πάροδο του χρόνου.
Αδυναμίες
– Ταχύτητα συναλλαγών: Οι αργοί χρόνοι επιβεβαίωσης εμποδίζουν την επεκτασιμότητα.
– Εντατική ενέργεια: Η εξόρυξη καταναλώνει σημαντική ηλεκτρική ενέργεια.
– Μεταβλητότητα: Οι διακυμάνσεις της τιμής του Bitcoin μπορεί να είναι ακραίες.

Ευκαιρίες
– Ασφάλεια: Το Bitcoin μπορεί να προστατεύσει από παραβιάσεις δεδομένων.
– Οικονομική ένταξη: Δίνει τη δυνατότητα στους μη τραπεζοϋπαλλήλους.
– Καινοτομία: Η υποκείμενη τεχνολογία του Bitcoin οδηγεί σε περαιτέρω εξελίξεις.

Απειλές
– Κυβερνητική ρύθμιση: Η ανωνυμία μπορεί να συγκρουστεί με τις κανονιστικές απαιτήσεις.
– Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Η κατανάλωση ενέργειας εγκυμονεί κινδύνους.
– Μεταβλητότητα της αγοράς: Ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια.
Επαγγελματική αξιολόγηση Bitcoin
Λαμβάνοντας υπόψη τους ποιοτικούς παράγοντες, αποδίδουμε τις ακόλουθες βαθμολογίες στο Bitcoin:
Ασφάλεια: (θετική) – Στιβαρή κρυπτογραφική ασφάλεια.
Βιωσιμότητα: Κίτρινο (ουδέτερο) – Προβληματισμοί σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας.
Περιβάλλον: – Υψηλό αποτύπωμα άνθρακα.
Συμμόρφωση: – Το ρυθμιστικό τοπίο ποικίλλει σε παγκόσμιο επίπεδο.
Διακυβέρνηση: Κίτρινο (ουδέτερο) – Αποκέντρωση έναντι ρύθμισης.
Κοινωνικός αντίκτυπος: Κίτρινο (ουδέτερο) – Ένταξη έναντι ανωνυμίας.
Ευχρηστία: Πράσινο (θετικό) – Ευρεία προσβασιμότητα.
Οικονομικές προοπτικές: Κίτρινη (ουδέτερη) – Συνεχίζεται η αστάθεια.

Bitcoin: Χρηματοοικονομικές προοπτικές, ταξινόμηση κινδύνου, σταθερότητα και αντίκτυπος στους SDG

Χρηματοοικονομικές προοπτικές και προβλέψεις
Οι οικονομικές προοπτικές του Bitcoin είναι ένα θέμα με μεγάλο ενδιαφέρον. Ακολουθεί μια σύνοψη τόσο των αισιόδοξων όσο και των απαισιόδοξων σεναρίων:
Αισιόδοξο σενάριο:
Οι αναλυτές προβλέπουν ότι το Bitcoin θα μπορούσε να εκτοξευθεί στα 150.000 δολάρια μέχρι τα μέσα του 2025 λόγω της πιθανής έγκρισης των spot Bitcoin ETFs και του κύκλου μείωσης κατά το ήμισυ.
Ορισμένες μακροπρόθεσμες προβλέψεις προβλέπουν ακόμη και τιμές που φτάνουν τα 341.000 δολάρια μέχρι το 2025 και τα 391.000 δολάρια μέχρι το 2030
Απαισιόδοξο σενάριο:
Παρά τους μακροοικονομικούς κινδύνους, το επερχόμενο γεγονός του 2024 για το halving μπορεί να οδηγήσει το Bitcoin σε νέα υψηλά ρεκόρ πάνω από εξαψήφια νούμερα.
Σενάριο σχέδιο Β:
Σύμφωνα με το μοντέλο stock-to-flow του συγγραφέα, υπάρχει επίσης η πιθανότητα το Bitcoin να χτυπήσει το 1 εκατ. δολάρια στην επερχόμενη ανοδική πορεία για να επανέλθει στη συνέχεια σε μια μέτρια τιμή και πάλι, η οποία στη συνέχεια είναι απίθανο να πέσει κάτω από 6ψήφιο αριθμό ποτέ ξανά.

Ταξινόμηση κινδύνου
Η ταξινόμηση κινδύνου του Bitcoin σε σύγκριση με άλλες επενδύσεις μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:
Κλάση κινδύνου 7 (υψηλότερη):
Η ακραία μεταβλητότητα του Bitcoin και η έλλειψη εσωτερικής αξίας το καθιστούν εξαιρετικά κερδοσκοπικό.
Οι ρυθμιστικές αβεβαιότητες και το κλίμα της αγοράς συμβάλλουν στον αυξημένο κίνδυνο.
Κατηγορία κινδύνου 6:
Ενώ το Bitcoin έχει υπεραποδώσει έναντι των μετοχών, παραμένει πιο ευμετάβλητο από τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία.
Η συσχέτισή του με δείκτες αναφοράς κινδύνου, όπως ο S&P 500 και οι δείκτες τεχνολογίας υψηλής ανάπτυξης, αυξάνει την έκθεση σε κίνδυνο.
Κατηγορία κινδύνου 5:
Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες λόγω της ενεργοβόρας εξόρυξης επηρεάζουν τη βιωσιμότητα του Bitcoin.Η έλλειψη κυβερνητικής υποστήριξης και η πιθανή κακή χρήση ενέχουν κινδύνους.
Κατηγορία κινδύνου 4:
Η ανωνυμία του Bitcoin προσελκύει παράνομη χρήση, αν και επιτρέπει επίσης διασυνοριακές συναλλαγές.
Κατηγορία κινδύνου 3:
Η αστάθεια της αγοράς επηρεάζει τη βραχυπρόθεσμη σταθερότητα.
Οι κανονιστικές καταστολές και οι νομικές προκλήσεις παραμένουν αβέβαιοι παράγοντες.
Κατηγορία κινδύνου 2:
Η αποκεντρωμένη φύση του Bitcoin παρέχει ανθεκτικότητα.
Η αυξανόμενη υιοθέτηση και το θεσμικό ενδιαφέρον μετριάζουν ορισμένους κινδύνους.
Κατηγορία κινδύνου 1 (μικρότερη):
Μακροπρόθεσμο δυναμικό ως αποθήκη αξίας και αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού.
Η βελτίωση των υποδομών και η εκπαίδευση των επενδυτών ενισχύουν τη σταθερότητα.

Ανάλυση σταθερότητας
Η ανάλυση onchain υποδεικνύει κρίσιμες περιοχές σταθεροποίησης των τιμών, όπως το κατώτατο όριο του Bitcoin των 30 χιλιάδων δολαρίων.
Οι τεχνικοί δείκτες (κινητοί μέσοι όροι, ταλαντωτές) παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τη σταθερότητα του Bitcoin. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην αξιολόγησή μας.

Επιπτώσεις στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs)
SDG 7 (Προσιτή και καθαρή ενέργεια):
Η κατανάλωση ενέργειας του Bitcoin εγείρει περιβαλλοντικές ανησυχίες.
Η μετάβαση σε πιο πράσινες πρακτικές εξόρυξης είναι απαραίτητη.
SDG 9 (Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές):
Η τεχνολογία blockchain που διέπει το Bitcoin μπορεί να προωθήσει την καινοτομία στα χρηματοπιστωτικά συστήματα.
SDG 10 (Μείωση των ανισοτήτων):
Η προσβασιμότητα του Bitcoin ενδυναμώνει τους πληθυσμούς που δεν έχουν τραπεζικές συναλλαγές.
SDG 13 (Δράση για το κλίμα):

Το αποτύπωμα άνθρακα του Bitcoin πρέπει να αντιμετωπιστεί για τους κλιματικούς στόχους.
SDG 17 (Συμπράξεις για τους στόχους):
Η συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, βιομηχανίας και ακαδημαϊκών κύκλων μπορεί να διαμορφώσει τον αντίκτυπο του Bitcoin.
Συμπερασματικά, οι δυνατότητες του Bitcoin έγκεινται στην εξισορρόπηση της καινοτομίας, της ρύθμισης και της βιωσιμότητας, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τους παγκόσμιους αναπτυξιακούς στόχους.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ETFs, ETCs και ETPs για το Bitcoin

Αναλύσαμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης ενός ETF (Exchange-Traded Fund), ETC (Exchange-Traded Commodity) ή ETP (Exchange-Traded Product) για Bitcoin σε σύγκριση με την απευθείας αυτοαποθήκευση. Στη συνέχεια παρέχουμε έναν κατάλογο των διαθέσιμων και επερχόμενων ETF, ETC και ETP που σχετίζονται με το Bitcoin σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πλεονεκτήματα:
– Διαφοροποίηση: ETFs, ETCs και ETPs επιτρέπουν στους επενδυτές να αποκτήσουν έκθεση στο Bitcoin χωρίς να το κατέχουν άμεσα. Παρέχουν διαφοροποίηση με τη συμπερίληψη πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στα χαρτοφυλάκιά τους.
– Ρευστότητα: Αυτά τα επενδυτικά οχήματα διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια, εξασφαλίζοντας ρευστότητα και ευκολία στην αγορά και την πώληση.
– Φορολογική αποτελεσματικότητα: Τα ETF και τα ETP μπορούν να είναι φορολογικά αποδοτικά λόγω της δομής τους, ιδίως σε σύγκριση με την άμεση ιδιοκτησία.
– Επαγγελματική διαχείριση: Οι επενδυτές επωφελούνται από την επαγγελματική διαχείριση και την τεχνογνωσία στην παρακολούθηση της απόδοσης του Bitcoin.
– Δεν υπάρχουν ταλαιπωρίες με την αυτο-θεματοφυλακή: Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την ασφαλή αποθήκευση ιδιωτικών κλειδιών ή τη διαχείριση πορτοφολιών.

Μειονεκτήματα:
– Έμμεση ιδιοκτησία: Οι επενδυτές δεν κατέχουν άμεσα Bitcoin- κατέχουν μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου.
– Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: Η εξάρτηση από τον εκδότη ή τον θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου εισάγει κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.
– Τέλη: Τα ETFs και τα ETPs χρεώνουν έξοδα διαχείρισης, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τις αποδόσεις.
– Περιορισμένος έλεγχος: Οι επενδυτές δεν μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις που σχετίζονται με το Bitcoin που κατέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Διαθέσιμα Bitcoin ETFs, ETCs και ETPs σε παγκόσμιο επίπεδο
1. ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO): AUM 904 εκατομμύρια δολάρια, που επενδύει σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin.
2. ProShares Short Bitcoin ETF (BITI): AUM 69 εκατ. δολάρια, σχεδιασμένο για να επωφεληθεί από την πτώση των τιμών των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin.
3. VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF): AUM 45 εκατ. δολάρια, που επικεντρώνεται στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin.
4. Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF): Επίσης επενδύει σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin.
5. Simplify Bitcoin Strategy PLUS Inc ETF (MAXI): AUM 22 εκατομμύρια δολάρια, δίνοντας έμφαση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin.
6. Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS): AUM 11 εκατομμύρια δολάρια, περιλαμβάνει futures Bitcoin και μετοχές blockchain.

Επερχόμενα Bitcoin ETFs, ETCs και ETPs

Ενώ υπάρχουν επί του παρόντος επτά εγκεκριμένα Bitcoin ETFs στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερες από 20 επιπλέον καταθέσεις αναμένουν την έγκριση της SEC. Ορισμένα από αυτά τα επερχόμενα κεφάλαια μπορεί να κατέχουν απευθείας Bitcoin.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι κάθε επενδυτικό όχημα έχει τα μοναδικά του χαρακτηριστικά, οπότε οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν την ανοχή τους στον κίνδυνο, τους επενδυτικούς στόχους και τις προτιμήσεις τους πριν επιλέξουν μεταξύ της άμεσης ιδιοκτησίας και αυτών των κεφαλαίων.

Προοπτικές
Το ταξίδι του Bitcoin συνεχίζεται, διαμορφωμένο από τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις ρυθμιστικές αλλαγές και την κοινωνική αποδοχή. Ως επενδυτές και ενδιαφερόμενοι φορείς, πρέπει να περιηγηθούμε στις πολυπλοκότητές του, ενώ παράλληλα προσπαθούμε για ένα βιώσιμο και ασφαλές ψηφιακό μέλλον.

Είναι πολύ πιθανό ότι το Bitcoin θα συνεχίσει να υπάρχει και να αναπτύσσεται περαιτέρω. Ο εγγενής αποπληθωριστικός κώδικας ασφαλείας που έχει ενσωματωθεί θα συνεχίσει να σκληραίνει το δίκτυο, τη διακυβέρνηση και την αποκέντρωση.

Θέλετε να μένετε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις της επικαιρότητας;

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα από την Θεσσαλονίκη & την Ελλάδα, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Μοιράσου το:

Σχετικά με τον αρθρογράφο THESSNEWS-DESK

Η συντακτική ομάδα του ThessNews.gr αποτελείται από επαγγελματίες δημοσιογράφους, τα αποκλειστικά ρεπορτάζ των οποίων έχουν αναπαραχθεί από το σύνολο των ηλεκτρονικών και των έντυπων Μέσων ενημέρωσης της επικράτειας.

/ Δείτε ακόμα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

25.4.20249:50 πμ

  Τα νέα updates των Google Maps θα διευκολύνουν τον χρήστη στην εύρεση εναλλακτικών διαδρομών και μέσων μετακίνησης, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.   Όλοι όσοι χρησιμοποιούν τους χάρτες της Google, οδηγοί ή ταξιδιώτες, θέλουν να έχουν τις σωστές

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

23.4.20248:57 πμ

  Το ρομπότ των Ελλήνων ξεκινά! Κατευθύνεται προς την ράγα του τρένου. Τοποθετεί με ακρίβεια τις φιγούρες πάνω στο πλοίο! Συνεχίζει για να πάρει την κάμερα αλλά αστοχεί. Την ίδια στιγμή το ρομπότ των συμμάχων μας από την Χιλή ξεκινάει

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

22.4.20244:39 μμ

  Ο κόσμος των drones έχει ανοίξει τεράστιους ορίζοντες για αεροφωτογραφία, εξερεύνηση και περιπέτεια. Είτε είστε ένας επίδοξος κινηματογραφιστής, ένας λάτρης της φωτογραφίας ή κάποιος που θέλει απλά να βιώσει τη συγκίνηση της πτήσης, τα εκπληκτικά drones της DJI προσφέρουν

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

22.4.20243:42 μμ

    του  Dr. Erol User               Η ψηφιακή επανάσταση έχει επιφέρει μια αλλαγή που έχει αλλάξει κάθε πτυχή της ζωής μας. Αυτό δεν έχει επηρεάσει μόνο τη νεολαία αλλά και το μικρό παιδί

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

15.4.20242:29 μμ

    του Dr. Erol User             Οι διάφορες χρήσεις και τα πλεονεκτήματα του Blockchain το καθιστούν μια ζωτικής σημασίας τεχνολογία στο Metaverse: Ασφάλεια: Blockchain καθιστά αδύνατο για τους χάκερ να κλέψουν ή να καταχραστούν

thess

Επικαιρότητα

Δημοφιλή Άρθρα


αυτή τη στιγμή