Αρχική / ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ / Δ. Θέρμης: Καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη για το 2022

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

23/11/2021 5:09 μμ

Δ. Θέρμης: Καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη για το 2022

Μετά την αισθητή μείωση των δημοτικών τελών το έτος 2021, μεσοσταθμικά κατά 10%, έπειτα από μια δεκαετία κατά την οποία δεν είχε υποβληθεί καμία αύξηση, η διοίκηση του δήμου Θέρμης αποφάσισε τα ανταποδοτικά τέλη να παραμείνουν σταθερά για το έτος 2022.

Δ. Θέρμης: Καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη για το 2022

Γράφει THESSNEWS-DESK

Μετά την αισθητή μείωση των δημοτικών τελών το έτος 2021, μεσοσταθμικά κατά 10%, έπειτα από μια δεκαετία κατά την οποία δεν είχε υποβληθεί καμία αύξηση, η διοίκηση του δήμου Θέρμης αποφάσισε τα ανταποδοτικά τέλη να παραμείνουν σταθερά για το έτος 2022.

Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις επαγγελματικών ακινήτων μειώνονται οι συντελεστές υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών.

«Ο δήμος Θέρμης έχει τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, αλλά είναι και από τους φθηνότερους δήμους στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία. Ειδικότερα, δε, για τις επιχειρήσεις, είμαστε ο φθηνότερος δήμος κι αυτός είναι ένας βασικός λόγος που οι επιχειρηματίες επιλέγουν το δήμο μας για να στεγάσουν τις επιχειρήσεις τους”, δηλώνει ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος.

Σημειώνει ότι επιδίωξη της διοίκησης του δήμου είναι η περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών Καθαριότητας κάνοντας επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό, νέα μηχανήματα, αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. “Είμαστε υπερήφανοι για τα χαμηλά ανταποδοτικά τέλη και προσπαθούμε καθημερινά να γίνουμε καλύτεροι και ως προς τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πολίτες και στις επιχειρήσεις”, τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος. Επισημαίνει, παράλληλα, ότι “οι μεγάλες αυξήσεις στην ενέργεια, στο ρεύμα και στο πετρέλαιο, θα έχουν επιπτώσεις και στο δήμο, στα καύσιμα για τα απορριμματοφόρα, καθώς και στην κατανάλωση στο φωτισμό. Έως τώρα η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει κανένα μέτρο ελάφρυνσης για τους δήμους γι’ αυτό και αναζητούμε τρόπος ώστε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πολύ αυξημένο κόστος».

 

Οι κατοικίες

 

Σύμφωνα με την απόφαση, ο γενικός συντελεστής υπολογισμού των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις κατοικίες διατηρείται στο 1,10€/τ.μ., όπως ισχύει από το 2011. Επίσης διατηρούνται οι δύο ειδικοί συντελεστές, οι οποίοι θεσπίστηκαν για το 2021, σχετικά με τους βοηθητικούς χώρους των κατοικιών (υπόγεια, κλειστοί χώροι στάθμευσης) στο 0,30€/τ.μ. (από 1,10 που ήταν, μείωση 72,7%) και στο 0,10€/τ.μ. (μείωση 91%) για βοηθητικούς χώρους εκτός της κατοικίας οι οποίοι δεν διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά χρησιμοποιούνται.

Παράλληλα, διατηρείται η μείωση η οποία θεσπίστηκε από πέρυσι, από το 1,10€/τ.μ. στα 0,80€/τ.μ. (μείωση 27,3%) του συντελεστή για τους χώρους στους οποίους λειτουργούν εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στα 0,60€/τ.μ. (μείωση 45,5%) για τους χώρους τους οποίους χρησιμοποιούν σωματεία, αθλητικοί, πολιτιστικοί και αγροτικοί σύλλογοι.

 

Οι επιχειρήσεις

 

Όσον αφορά τα στεγασμένα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις, οι συντελεστές παραμένουν στα ίδια επίπεδα, όπως διαμορφώθηκαν για το έτος 2021, μετά τις μειώσεις που αποφασίστηκαν πέρυσι και παράλληλα, θεσπίζονται τέσσερις νέοι ειδικοί συντελεστές με σημαντικές μειώσεις που αφορούν βοηθητικούς ή μη στεγασμένους χώρους επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι συντελεστές έχουν ως εξής:

• για ακίνητα με εμβαδόν έως 6.000 τ.μ. ο γενικός συντελεστής παραμένει στα 1,95€/τ.μ. (από τα 2,10€/τ.μ. που ήταν ως το 2020).
• για ακίνητα με εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. και για το εμβαδόν πάνω από αυτό το όριο, ο συντελεστής παραμένει στο 1€/τ.μ. (από 1,26€/τ.μ. που ήταν ως το 2020).

• για γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έως 6.000 τ.μ. (για το εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. και έως 6.000 τ.μ. υπολογίζεται το 30% της επιφάνειας) ο συντελεστής ορίζεται στα 0,20€/τ.μ. Για το εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. μειώνεται στα 0,10€/τ.μ.

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Απόστολος Τσολάκης εξηγεί ότι για το έτος 2022 θεσπίζονται τέσσερις μειωμένοι ειδικοί συντελεστές για στεγασμένα ακίνητα οι οποίοι φέρουν σημαντικές ελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα:

• για βοηθητικούς χώρους εντός του κύριου όγκου της επαγγελματικής στέγης (υπόγεια, κλειστοί χώροι στάθμευσης, αποθηκευτικοί χώροι) ο συντελεστής μειώνεται κατά 56%, από 1,95€/τ.μ. Στα 0,80€/τ.μ.
• για βοηθητικούς στεγασμένους χώρους εκτός του κύριου όγκου της επαγγελματικής στέγης ο συντελεστής μειώνεται κατά 74%, από το 1,95€/τ.μ. στο 0,50€/τ.μ.

• για ασφαλτοστρωμένο ελεύθερο περιβάλλοντα χώρο της επαγγελματικής στέγης ο συντελεστής μειώνεται κατά 79%, από 0,96€/τ.μ. στα 0,20€/τ.μ.

• τέλος, για αντλιοστάσια γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ο συντελεστής μειώνεται κατά περίπου 90%, στα 0,20€/τ.μ. από 1,95€/τ.μ. έως 2,10€/τ.μ. που ισχύει σήμερα.

Όσον αφορά τα μη στεγασμένα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις, οι συντελεστές παραμένουν ως έχουν και συγκεκριμένα:

• για ακίνητα με εμβαδόν έως 6.000 τ.μ. (για το εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. και έως 6.000 τ.μ. υπολογίζεται το 40% της επιφάνειας) ο συντελεστής ορίζεται στα 0,96€/τ.μ. Για το εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. ο συντελεστής παραμένει στο 0,25€/τ.μ..

• για αγροτεμάχια με φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς και για γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις επιφάνειας έως 6.000 τ.μ. (για το εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. και έως 6.000 τ.μ. υπολογίζεται το 30% της επιφάνειας) ο συντελεστής παραμένει στα 0,10€/τ.μ.

• για αγροτεμάχια με φωτοβολταϊκά συστήματα, επιφάνειας άνω των 6.000 τ.μ. και για το εμβαδόν πάνω από αυτό το όριο, ο συντελεστής διατηρείται στα 0,03€/τ.μ., ενώ για τις γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ανάλογων εμβαδών στο 0,02€/τ.μ.

• για εργοτάξια κτιριακών έργων και μόνον για το εμβαδόν της επιτρεπόμενης κάλυψης ο συντελεστής διατηρείται στα 0,96€/τ.μ.

Εκπτώσεις 50%

Σημειώνεται ότι προβλέπεται έκπτωση 50% ως προς τα δημοτικά τέλη για τις ακόλουθες ομάδες πολιτών:

α. Δικαιούχοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».
β. Άτομα με αναπηρία 67% και άνω, που επωφελούνται προνοιακών επιδομάτων, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ.

γ. Πολύτεκνες οικογένειες, με ετήσιο εισόδημα έως 30.000 ευρώ, επαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά επιπλέον προστατευόμενο τέκνο, εφόσον τουλάχιστον τέσσερα τέκνα συνεχίζουν να είναι προστατευόμενα μέλη.

δ. Επίσης, από το 2021, στις ομάδες οι οποίες δικαιούνται έκπτωσης 50% περιλαμβάνονται και οι τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 15.000 ευρώ, εφόσον και τα τρία παιδιά συνεχίζουν να είναι προστατευόμενα μέλη.

 

Θέλετε να μένετε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις της επικαιρότητας;

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα από την Θεσσαλονίκη & την Ελλάδα, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Μοιράσου το:

Σχετικά με τον αρθρογράφο THESSNEWS-DESK

Η συντακτική ομάδα του ThessNews.gr αποτελείται από επαγγελματίες δημοσιογράφους, τα αποκλειστικά ρεπορτάζ των οποίων έχουν αναπαραχθεί από το σύνολο των ηλεκτρονικών και των έντυπων Μέσων ενημέρωσης της επικράτειας.

/ Δείτε ακόμα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

1.12.2021 7:02 μμ

Τα νέα κινηματογραφικά στούντιο, Nuboyana Hellenic της χολιγουντιανής εταιρίας Millennium Media, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, επισκέφτηκε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Οι υπεύθυνοι των στούντιο πραγματοποίησαν ξενάγηση στον Περιφερειάρχη, στο πλατό των γυρισμάτων της ταινίας «Expendables 4» («Αναλώσιμοι 4»). Η

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

1.12.2021 6:54 μμ

Ενθουσιασμένη από το αρχείο και τις δράσεις του Φωτογραφικού Μουσείου Καλαμαριάς, εμφανίστηκε η Υπουργός Πολιτισμού της Βοϊβοντίνα, Ντράγκανα Μιλόσεβιτς, κατά την ξενάγησή της από τον Πρόεδρο του Μουσείου, Παύλο Καλεμκερή. Η συνάντηση έγινε σε πολύ φιλικό κλίμα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

1.12.2021 6:02 μμ

Με σταθερά βήματα συνεχίζονται τα έργα ασφαλτοστρώσεων από το Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου στο οδικό δίκτυο του Δήμου, με γνώμονα πάντα τη διαμόρφωση συνθηκών που θα επιτρέπουν ασφαλείς μετακινήσεις στους δημότες, βελτιώνοντας παράλληλα την εικόνα της πόλης.     Συγκεκριμένα,

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

30.11.2021 9:13 μμ

Ο Δήμος Θερμαϊκού προχωράει σε μία πολύ συγκινητική και όμορφη πράξη ώστε να αντιμετωπισθεί στο μέτρο του δυνατού από τους κατοίκους, το ζήτημα την ενεργειακής φτώχειας, που μαστίζει ολόκληρη την Ευρώπη. Στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς ψήφιση δυο

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

30.11.2021 7:47 μμ

Συνάντηση είχαν σήμερα το απόγευμα 30/11 ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και οι Δήμαρχοι ​Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, Πατρέων Κωνσταντίνος Πελετίδης και Μυτιλήνης Στρατής Κύτελης με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στο Φανάρι.  Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις Δήμαρχοι επισκέφθηκαν την Κωνσταντινούπολη για τη

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

29.11.2021 5:52 μμ

Το παρών στις εργασίες της Συνόδου Δημάρχων Βαλκανικών Πόλεων –B40 Balkan Cities Network Summit- που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη,δίνει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Μιλώντας σήμερα (29/11) από το βήμα της Συνόδου, ο κ. Ζέρβας υπογράμμισε την αναγκαιότητα υιοθέτησης κοινών πολιτικών

thess

Επικαιρότητα

Δημοφιλή Άρθρα


αυτή τη στιγμή