Αρχική / ΠΟΛΙΤΙΚΗ / Μητσοτάκης: Έκτακτα μέτρα για υγειονομικούς, χαμηλοσυνταξιούχους και ΑμεΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

22/11/2021 2:09 μμ

Μητσοτάκης: Έκτακτα μέτρα για υγειονομικούς, χαμηλοσυνταξιούχους και ΑμεΑ

Νέα μέτρα στήριξης προς υγειονομικούς, χαμηλοσυνταξιούχους και άτομα με αναπηρία ανακοίνωσε προ ολίγου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

ÅÉÄÉÊÇ ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÄÉÁÔÁÎÇ ÔÇÓ  ÏËÏÌÅËÅÉÁÓ ÔÇÓ ÂÏÕËÇÓ  ÓõæÞôçóç ðñï Çìåñçóßáò ÄéáôÜîåùò, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 143 ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò, ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ Áñ÷çãïý ôçò ÁîéùìáôéêÞò Áíôéðïëßôåõóçò êáé ÐñïÝäñïõ ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò  «ÓÕÑÉÆÁ-ÐÑÏÏÄÅÕÔÉÊÇ ÓÕÌÌÁ×ÉÁ» ê. ÁëÝîç Ôóßðñá, óå åðßðåäï Áñ÷çãþí ÊïììÜôùí, ìå èÝìá ôçí êñßóç áêñßâåéáò êáé ôçí áðïõóßá ðïëéôéêÞò âïýëçóçò åê ìÝñïõò ôçò êõâÝñíçóçò íá ðñïóôáôåýóåé ôá íïéêïêõñéÜ êáé ôéò åðé÷åéñÞóåéò.Ï Ðñùèõðïõñãüò ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò èá ìéëÞóåé óôéò 12:15 óôç ÂïõëÞ, óôï ðëáßóéï ôçò ðñï çìåñÞóéáò äéÜôáîçò óõæÞôçóçò ìå èÝìá ôéò áõîÞóåéò ôùí ôéìþí

Γράφει THESSNEWS-DESK

Νέα μέτρα στήριξης προς υγειονομικούς, χαμηλοσυνταξιούχους και άτομα με αναπηρία ανακοίνωσε προ ολίγου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «η παραμικρή αύξηση των τιμών δυσκολεύει την ζωή των πολιτών και εμποδίζει την ανάπτυξη της χώρας».
«Θέλω να μιλάμε με πραγματικά στοιχεία και όχι ψέματα και εντυπώσεις της στιγμής» συνέχισε και συμπλήρωσε πως «αντιμετωπίζουμε ένα εξωγενές και πρόσκαιρο φαινόμενο στο οποίο πιστεύω πως η χώρα μας απαντά με αποτελεσματικότητα. Με την εκδήλωση των πρώτων τάσεων σημαντικών αυξήσεων στην ενέργεια η κυβέρνηση προχώρησε άμεσα στη λήψη μέτρων αιχμής στην ενέργεια και γιατί δύο χρόνια τώρα είχαν ληφθεί μέτρα προστασίας του εισοδήματος. Πρώτη η Ελλάδα από την ΔΕΘ ανακοίνωσε κρατική επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία και μετά αυξήσαμε, διπλασιάσαμε τα κοινωνικά τιμολόγια, εξαιρέσαμε τα τέλη στο φυσικό αέριο».

«Το συνολικό πόσο που διαθέτουμε για ενίσχυση εργαζομένων και επιχειρήσεων είναι 680 εκατομμύρια ευρώ. Η στήριξη αυτή ως μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη και όπως γνωρίζετε φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης είναι διπλάσιο και δίνεται με αντικειμενικά κριτήρια. Να σας πω επίσης πως η ισχυρή ΔΕΗ αποτελεί σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια. Και ναι σήμερα η ΔΕΗ είναι ισχυρή γιατί εσείς μας την παραδώσατε σε κατάσταση χρεοκοπίας», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

 

«Μιλάμε για ένα συνεκτικό και τολμηρό πρόγραμμα που απλώνεται σε όλους τους τομείς, έως κάθε νοικοκυριό σε όλη την χώρα, που λειτουργεί ανακουφιστικά έναντι της αύξησης των τιμών καθώς οδηγεί σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του. «Έχουν επίσης δρομολογηθεί και παρεμβάσεις υπέρ των νέων, το πρώτο ένσημο και η κατάργηση του τέλους κινητής τηλεφωνίας.

Και βέβαια την αύξηση του κατώτατου μισθού. Έχω ήδη πει πως θα υπάρξει εντός του 2022 και δεύτερη αύξηση για τους χαμηλόμισθους συμπολίτες μας. Και κάτι ακόμα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης εντείνονται και άλλο οι έλεγχοι στην αγορά, γιατί γνωρίζουμε πως ενίοτε μία πρόσκαιρη αναστάτωση μπορεί να μετατραπεί σε κερδοσκοπία και να ξέρετε πως κάτι τέτοιο θα αποτραπεί».

 

Τρεις πρωτοβουλίες στο μέτωπο κατά της ακρίβειας 

«Η μεγάλη υπερπροσπάθεια στήριξης εν μέσω του κορωνοϊού δημιούργησε και στην Ελλάδα σημαντικά αλλά πρόσκαιρα ελλείμματα. Γι’ αυτό και οι από εδώ και στο εξής οι κινήσεις μας πρέπει να είναι σημαντικές και μετρημένες» είπε ο πρωθυπουργός, συνεχίζοντας την ομιλία του στη Βουλή. «Πληρώσαμε πολύ ακριβά ως χώρα τις παροχές. Και λυπάμαι που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξακολουθεί να λέει στο δημόσιο διάλογο πλήρως ακοστολόγητα μέτρα» σημείωσε και υπογράμμισε: «Διάβασα την ερώτηση του κ. Τσίπρα που είναι φωτοτυπία του παρελθόντος. Ένα ακόμη ανεφάρμοστο πρόγραμμα τύπου Θεσσαλονίκης, αξίας πολλών δις ευρώ που δεν υπάρχουν και που δεν θα γίνονταν ποτέ πράξη με κανένα νόμο και κανένα άρθρο».

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε με νόημα, «Εγώ θα προσθέσω ακόμη 3 πρωτοβουλίες: Πρώτον, όπως συνέβη και το 2020, 100.000 ενεργοί υγειονομικοί στα νοσοκομεία και στο ΕΚΑΒ θα ενισχυθούν με έκτακτη καταβολή μισού μισθού, ένα μέσο ποσό ύψους 900 ευρώ θα τους καταβληθεί άμεσα εντός Δεκεμβρίου.

Δεύτερον, όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι της χώρας θα λάβουν ένα πρόσθετο βοήθημα, ύψους 250 ευρω προσαυξημένο κατά 50 ευρω για κάθε μέλος της οικογένειας τους. Το ίδιο ακριβώς επίδομα θα δοθεί και σε 173.000 συμπολίτες μας με αναπηρία».

«Δεν βάζουμε σε κίνδυνο την δημοσιονομική μας ισορροπία. Έχουμε σχέδιο, αλλά δεν διεκδικούμε το αλάθητο εξ ου και μένουμε ανοιχτοί σε κάθε ρεαλιστική πρόταση. Θα ζητούσα από την αξιωματική αντιπολίτευση να μην αρνηθεί και αυτές τις πρωτοβουλίες, όπως έκανε με πολλές αντίστοιχες στο παρελθόν.

Η πατρίδα θέλει συναίνεση, εάν όχι συμπαράταξη. Δεν χρειαζόμαστε μετά τους αρνητές της επιστήμης στην πανδημία και αρνητές της λογικής στην οικονομία», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός κατά την πρωτολογία του και απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον ρώτησε: «Απαντήστε κ. Τσίπρα δέχεστε ή όχι τα έκτακτα μέτρα ενίσχυσης σε υγειονομικούς, χαμηλοσυνταξιούχους και άτομα με αναπηρία; Απαντήστε κ. Τσίπρα για να σας ακούσει ο ελληνικός λαός».

 

Θέλετε να μένετε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις της επικαιρότητας;

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα από την Θεσσαλονίκη & την Ελλάδα, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Μοιράσου το:

Σχετικά με τον αρθρογράφο THESSNEWS-DESK

Η συντακτική ομάδα του ThessNews.gr αποτελείται από επαγγελματίες δημοσιογράφους, τα αποκλειστικά ρεπορτάζ των οποίων έχουν αναπαραχθεί από το σύνολο των ηλεκτρονικών και των έντυπων Μέσων ενημέρωσης της επικράτειας.

/ Δείτε ακόμα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

8.12.2021 7:42 μμ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί της Πέμπτης 9 Δεκεμβρίου, και συγκεκριμένα στις 10:00, θα συναντηθεί, στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντιπροσωπεία της Γαλλικής Γερουσίας. Το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετέχει διαδικτυακά και θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στη Σύνοδο Κορυφής για

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

8.12.2021 7:30 μμ

Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για τις διμερείς σχέσεις και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο είχαν στο Σότσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.   Πιο αναλυτικά, εκτενής συζήτηση για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη έγινε μεταξύ του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

8.12.2021 7:16 μμ

Η διοίκηση του Δήμου Ωραιοκάστρου, την προσεχή Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου, πρόκειται να παραδώσει σε χρήση ένα κομβικής σημασίας έργο που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του οικισμού της Ανθούπολης της Κοινότητας Λητής, δίνοντας λύση στο χρόνιο πρόβλημα που

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

8.12.2021 6:50 μμ

Θετική είδηση -για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρειο Ελλάδα- προέκυψε κατά τη διάρκεια της ημερίδας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου (ΕΕΘ). Είδηση που αφορά το θέμα της υφιστάμενης στη Θεσσαλονίκη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης προγραμμάτων Interreg.   Όταν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

8.12.2021 6:36 μμ

Για τους γονείς αρνητές που δεν στέλνουν τους γονείς τους στο σχολείο λόγω των μέτρων, τοποθετήθηκε η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή.   «Είναι λίγα τα παιδιά σε σχέση με τον μαθητικό πληθυσμό, που φτάνει τα 1,5 εκατ. παιδιά, ωστόσο και

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

8.12.2021 4:36 μμ

 Τροπολογία με κυρώσεις σε γονείς – αρνητές  που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο παρουσίασε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. «Η πολιτεία οφείλει να προστατεύσει την πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση» σημείωσε  η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως στη Βουλή παρουσιάζοντας την

thess

Επικαιρότητα

Δημοφιλή Άρθρα


αυτή τη στιγμή