Αρχική / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / Chorus: Το cluster που προωθεί την κυκλική οικονομία και την καθαρή ενέργεια

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

07/09/2021 3:00 μμ

Chorus: Το cluster που προωθεί την κυκλική οικονομία και την καθαρή ενέργεια

Η 1η σύσκεψη των μελών και των συντελεστών της ΑμΚΕ “CHORUS CLUSTER” πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021.

Chorus: Το cluster που προωθεί την κυκλική οικονομία και την καθαρή ενέργεια

Γράφει THESSNEWS-DESK

Η 1η σύσκεψη των μελών και των συντελεστών της ΑμΚΕ “CHORUS CLUSTER” με θέμα : “Μετά την ανασυγκρότηση … 5 βήματα για την ανάπτυξη …” πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31/8/2021 στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΛΔΗΣ της ΔΕΘ.

 

Το “CHORUS CLUSTER” που αποτελεί την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ, Συστάδα Επιχειρήσεων Βιομηχανικής  Συμβίωσης για την Κυκλική Οικονομία, την Καθαρή Ενέργεια & την Πράσινη Μετάβαση ολοκλήρωσε τον Αύγουστο του 2021 την ανασυγκρότηση της με ανανέωση του Καταστατικού και προσαρμογή των στόχων στις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πράσινη Συμφωνία (Green Deal).

Μέσα από συλλογικές διαδικασίες την περίοδο Μαΐου – Αυγούστου, η Εταιρεία διπλασίασε τα μέλη της και προχώρησε στον καθορισμό θεσμών εσωτερικής οργάνωσης με ενίσχυση του ερευνητικού βραχίονα, με θεσμοθέτηση Αρωγού Φορέα και Αρωγών μελών καθώς και με συγκρότηση Επιστημονικού Συμβουλίου στο οποίο συμμετέχουν Επιστήμονες κύρους από 2 Πανεπιστήμια και 2 Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα.

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας τον Μάιο του 2021 ανέδειξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο σχεδιάζει την ανάπτυξη της και μεταξύ άλλων την διασύνδεση του Cluster με τους Αναπτυξιακούς μηχανισμούς των Συγχρηματοδοτούμενων πόρων καθώς και την προώθηση συνεργασιών με Δημόσιους Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για την υλοποίηση Σχεδίων Πράσινης Μετάβασης.

Μετά την Καταστατική ανανέωση η Εταιρεία εκπροσωπεί τα αμοιβαία συμφέροντα των μελών στο πεδίο των Συνεργατικών Συστάδων (Clusters) τόσο στο Εθνικό όσο και στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, σε τομείς προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, εφόσον κεντρικός στόχος είναι η συνεργασία των μελών με ανταλλαγή πόρων, μεθόδων, ενεργειακών προτύπων και τεχνογνωσίας για την παραγωγή πολλαπλασιαστών οφέλους και την δημιουργία αλυσίδων αξίας.

Μέλη του Cluster είναι Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας, της καθαρής ενέργειας, της ενεργειακής μετάβασης, των οικολογικών δομικών υλικών, της ανάπτυξης λογισμικού και της πράσινης ανάπτυξης.

 

Ειδικότερα η Εταιρεία προωθεί την Έρευνα & υλοποίηση Εφαρμογών στην  Κυκλική Οικονομία, την Καθαρή Ενέργεια και την και Πράσινη Μετάβαση, στις θεματικές:

 • Περιβαλλοντική Μηχανική & εξοικονόμηση Ενεργειακών πόρων & κοιτασμάτων
 • Αξιοποίηση του «αστικού ορυχείου»
 • Ηλιοθερμοχημικές διεργασίες για ανάπτυξη καθαρής ενέργειας
 • Παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών με την ανακύκληση των υποπροϊόντων και απορρίψεων της βιομηχανίας ή της αγροτικής παραγωγής
 • Παραγωγή δομικών υλικών φιλικών στο περιβάλλον
 • Ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση υδάτινων πόρων
 • Τεχνολογίες πληροφορικής
 • Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Υβριδικά συστήματα παραγωγής / αποθήκευσης ενέργειας
 • Βιομηχανικές διεργασίες με χαμηλό αποτύπωμα CO2
 • Έξυπνα συστήματα για τον έλεγχο των εκπομπών μηχανών εσωτερικής καύσης
 • Έξυπνα κτίρια με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση
 • Βιώσιμα και πράσινα συστήματα μεταφοράς
 • Εφαρμογές πληροφορικής στον τομέα της ενέργειας
 • Τεχνολογίες υποστήριξης ενεργειακών συστημάτων

 

Στην σύσκεψη παρουσιαστήκαν οι θεματικές :

 1. Ιστορικό ανασυγκρότησης της Εταιρείας – Παρουσίαση νέων Καταστατικών στόχων & θεσμών Οργάνωσης της Εταιρείας (Δ. Κωνσταντινίδης Πρόεδρος ΔΣ)
 2. Εσωτερική δικτύωση μελών για την προώθηση σχημάτων αμοιβαιότητας και προοπτικές εξωτερικής δικτύωσης (Κοσμάς Βάμβαλης Μέλος του ΔΣ)
 3. Προοπτικές αξιοποίησης χρηματοδοτικών προτάσεων στο ΕΣΠΑ και συμμετοχή σε Προγράμματα της EE (Χρυσόστομος Καλογήρου Διαχειριστής & Εκτελεστικός Διευθυντής)
 4. Συγκρότηση & ενίσχυση του Ερευνητικού βραχίονα της Εταιρείας – προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας της Εταιρείας με Ερευνητικούς Θεσμούς και Πανεπιστήμια – Συνεργασία με το EUROPEAN CLUSTER ALLIANCE και …
 5. Ανάπτυξη Εταιρικότητας για συμμετοχή σε πρόσκληση για την Εφηρμοσμένη Έρευνα & Αριστεία του Προγράμματος HORIZON TEAMING. (Καθ. Αθ. Κωνσταντόπουλος – Επιστημονικός Υπεύθυνος)

 

Έγιναν παρουσιάσεις των Εταιρειών μελών του Cluster με αναφορά στις δυνατότητες συνεργασίας και αμοιβαιότητας.

Μέλη της Εταιρείας είναι οι Επιχειρήσεις : ΕΣΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε, ΣΠΑΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ι.Κ.Ε., THERMI Α.Ε, ΕΝΓΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., CHIMAR HELLAS A.E., ΔΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε., ΦΡΑΓΚΟΡΑΠΤΗΣ Δ. – ΒΟΥΡΛΙΔΑ Ο. Ο.Ε. / EVIEX, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., ATLANTIS ENGINEERING Α.Ε., Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΒΕΕ, CLEAN ENERGY Ε.Π.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε., ΕΛΔΙΑ Α.Ε., PHARMAGNOSE Α.Ε., SYMBIOLABS, SYNEST Ι.Κ.Ε., TETRAGON Α.Ε., ECO FOUR  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ O.E., POLYECO Α.Ε., ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε., ΕΙΔΗΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο.Ε., ΣΑΛΚΟ Α.Ε., VESSEL Ατ. Επ., ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ Ι.Κ.Ε., RENOVOIL Ο.Ε.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις του Αρωγού Φορέα της Εταιρείας που είναι το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ & ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τον Επιστημονικό υπεύθυνο του Cluster Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ κ. Αθανάσιο Κωνσταντόπουλο, και των παριστάμενων Αρωγών Μελών.

 

Τα αρωγά μέλη είναι :

 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ και ΛΕΒΗΤΩΝ του Τομέα Θερμότητας Σχόλης Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 2. ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ και ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Ενώ το Επιστημονικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι οι :

 1. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος Καθηγητής Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
 2. Εμμανουήλ Κακαράς Καθηγητής Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
 3. Καρέλλας Σωτήριος Καθηγητής Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
 4. Αλκμήνη Πάκα, Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ
 5. Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
 6. Χρήστος Ζηκόπουλος, Επ. Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
 7. Σπύρος Κουβέλης, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO)
 8. Ιωάννης Μαρδίκης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Κυκλικής Οικονομίας & Κλιματικής Αλλαγής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO)

Η σύσκεψη έκλεισε με την επιβεβαίωση των συντελεστών του Cluster για την επικαιρότητα και κρισιμότητα του εγχειρήματος ανάπτυξης ενός δυναμικού Ελληνικού Cluster με Ευρωπαϊκές και Διεθνείς διασυνδέσεις στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (GREEN DEAL) και η ενεργοποίησή του στην πραγματική οικονομία, ως ανταπόκριση της Ελληνικής Βιομηχανίας και των φορέων της Έρευνας και Καινοτομίας στην Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «GLOBAL EUROPE 2050» για μια Κλιματικά Ουδέτερη Ευρώπη για την ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων με μετάβαση σε μορφές κυκλικής οικονομίας και τεχνολογίες μείωσης του CO2.

Θέλετε να μένετε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις της επικαιρότητας;

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα από την Θεσσαλονίκη & την Ελλάδα, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Μοιράσου το:

Σχετικά με τον αρθρογράφο THESSNEWS-DESK

Η συντακτική ομάδα του ThessNews.gr αποτελείται από επαγγελματίες δημοσιογράφους, τα αποκλειστικά ρεπορτάζ των οποίων έχουν αναπαραχθεί από το σύνολο των ηλεκτρονικών και των έντυπων Μέσων ενημέρωσης της επικράτειας.

/ Δείτε ακόμα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

14.10.2021 5:06 μμ

  Μέσα από μια καινοτόμα συνεργασία της εταιρείας Μασούτης με την Fraport δημιουργήθηκε για πρώτη φορά  ένα σούπερ μάρκετ μέσα σε χώρο αεροδρομίου. Βρίσκεται στον χώρο αφίξεων, στην έξοδο 2.   Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 12 Οκτωβρίου παρουσία του

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

14.10.2021 3:45 μμ

“Χτύπα Το” Τα καταστήματα “Χτυπά Το” στην Θεσσαλονίκη, έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα με επιλεγμένα προϊόντα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Προϊόντα που ικανοποιούν απόλυτα τις ανάγκες μικρών και μεγάλων.   Που βρίσκονται;   Το 1ο Megastore κατάστημα βρίσκεται στο 7ο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1.10.2021 4:15 μμ

  Στο Marketplace του e-shop Μασούτης λειτουργεί τώρα και το ηλεκτρονικό φαρμακείο vita4you.gr!     H Ηλεκτρονική αγορά – Marketplace του e-shop Μασούτης υποδέχτηκε ακόμα έναν σημαντικό συνεργάτη. Στην ενότητα «Οι συνεργάτες μας» προστέθηκε το ηλεκτρονικό φαρμακείο vita4you.gr! Περισσότερες από

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1.10.2021 12:05 μμ

  Όπως κάθε χρόνο, την πρώτη ημέρα του Οκτωβρίου, όλος ο πλανήτης, γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, του δημοφιλέστερου ροφήματος σε ολόκληρο τον κόσμο, που μπορείς να βρεις σε διάφορες παραλλαγές .   Η ημέρα, καθιερώθηκε -το όχι και τόσο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

29.9.2021 10:41 πμ

  Η Ελληνικός Χρυσός, μέσω των Μεταλλείων Κασσάνδρας που λειτουργεί, δείχνει το δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για τον πλανήτη συνολικά.   Συγκεκριμένα, η Eldorado Gold, μητρική εταιρεία της Ελληνικός Χρυσός, έχει

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

29.9.2021 10:30 πμ

    Η εταιρεία Μασούτης απέσπασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την κορυφαία διάκριση της διοργάνωσης Impact BITE Awards 2021, η οποία την ανέδειξε ως «Η πιο ψηφιακή εταιρεία της χρονιάς» – Most Digitalized Company of the Year 2021. Η ιδιαίτερα

thess

Επικαιρότητα