Γέννηση παιδιού εν έτει 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 26.4.2021 | 08:00 Στείλτε το με email Εκτυπώστε το

Γέννηση παιδιού εν έτει 2021

THESSNEWS

Των Φωτεινή Μακρή - Κατερίνα Κουσουνή | Επιστημονικοί συνεργάτες e-forologia 

 

Επιδόματα από τη πρώτη μέρα της γέννησης μέχρι την ενηλικίωση ή μέχρι τα 24 σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Με την γέννηση του παιδιού ο γονέας πρέπει να δηλώσει τη Γέννηση από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της γέννησης και εντόs 10 ηµερολογιακών ηµερών.

Τι θα χρειαστεί να έχει μαζί του

  • Πρωτότυπες ταυτότητες των δύο γονέων και φωτοτυπίες αυτών

  • ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και των δύο γονέων

  • Ληξιαρχική πράξη γάμου ή ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση που η μητέρα είναι εκτός γάμου.

Πλέον η διαδικασία γίνεται ψηφιακά και αυτόματα ενημερώνεται και το ληξιαρχείο για την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Αμέσως μετά την Οριστικοποίηση της Πράξης, γίνεται η Απονομή Α.Μ.Κ.Α. και εμφανίζεται ο Φορέας Ασφάλισης του νεογνού.

Με τον Νόμο 4659/2020 (ΦΕΚ Α΄ 21) ξεκίνησε η επιδότηση γέννας η οποία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής https://epidomagennisis.gr/

Η είσοδος στην εφαρμογή για Νέους Γονείς γίνεται με κωδικούς taxis. Θα χρειαστείτε επίσης και το Iban.

Στο άρθρο 1 της ΚΥΑ Αριθμ. Δ11 οικ.8523/236 αναφέρει «Για κάθε παιδί που γεννιέται εν ζωή στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2020 καταβάλλεται από το Δημόσιο μέσω του ΟΠΕΚΑ παροχή ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ».

Μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης από την αρμόδια Υπηρεσία, το επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε δύο (2) ισόποσες δόσεις των χιλίων (1.000,00) ευρώ έκαστη.

ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Άρθρο 3 του ν 4659/2020: “Το επίδομα γέννησης καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα. Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας, διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας.»

Όριο είναι το ποσό των 40.000 € ετησίως.

Όταν λέμε ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα το υπολογίζουμε με την κλίμακα ισοδυναμίας. Αντίστοιχα το ίδιο γίνεται και στην επιδότηση τέκνων. Η κλίμακα ισοδυναμίας, προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας, σύμφωνα με την ακόλουθη στάθμιση:

α) δικαιούχος γονέας: στάθμιση 1,

β) σύζυγος δικαιούχου γονέα ή συνδεόμενος με αυτόν δυνάμει συμφώνου συμβίωσης: στάθμιση 1/2, γ) κάθε εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση 1/4.

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/2 και κάθε επόμενο εξαρτώμενο τέκνο 1/4. Ως εξαρτώμενα για την καταβολή του επιδόματος νοούνται τα τέκνα που είναι άγαμα και κατά την ημερομηνία γέννησης του παιδιού, για το οποίο ζητείται η χορήγηση του επιδόματος, δεν έχει παρέλθει η 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου συμπληρώνεται το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο e-forologia πατώντας εδώ

Δείτε περισσότερα άρθρα για την πλήρη Φορολογική, Λογιστική και Εργατική σας ενημέρωση στο e-forologia.gr

 

 

Φωτογραφία από Madlen Deutschenbaur από το Pixabay

THESSNEWS / NEWSLETTER


Επάνω