Καταπέλτης η Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη: «Η διαχείριση των αποβλήτων, Ειδική Έκθεση 2020»

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21.9.2020 | 22:58 Στείλτε το με email Εκτυπώστε το

Καταπέλτης η Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη: «Η διαχείριση των αποβλήτων, Ειδική Έκθεση 2020»

ΤHESSNEWS-DESK

Σύμφωνα με την Έκθεση, από το 2005 μέχρι σήμερα, η ΕΕ έχει εκδώσει πλήθος προειδοποιήσεων και καταδικαστικών αποφάσεων και έχει επιβάλλει πρόστιμα εκατομμυρίων στην Ελλάδα για τη μη συμμόρφωσή της προς το Ενωσιακό δίκαιο διαχείρισης αποβλήτων και κυρίως για τη μη προστασία του περιβάλλοντος της χώρας.

Η Ελλάδα, ανήκει σ΄ αυτές τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν να διανύσουν ακόμη τεράστια απόσταση για την επίτευξη του στόχου ανακύκλωσης 50% για το τρέχον έτος, ο οποίος μάλιστα για το έτος 2035 έχει ορισθεί στο 65% που αποτελεί άπιαστο όνειρο λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή κατάσταση. Το ίδιο δραματικά υπολείπεται και του στόχου επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης σε ποσοστό 70% όσον αφορά στα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).
 
Παρά την έκδοση Εθνικών, Περιφερειακών και Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων από τη χώρα μας, σε επίπεδο οργάνωσης, προγραμματισμού και υλοποίησης, ελάχιστα έχουν γίνει ως τώρα.  Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον 500 σημαντικές και βάσιμες αναφορές για πράξεις ή παραλείψεις της Διοίκησης στα διάφορα στάδια διαχείρισης τόσο των βιομηχανικών, όσο και των αστικών στερεών αποβλήτων. Ανεξέλεγκτες απορρίψεις αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και αποβλήτων εκσκαφών (ΑΕΚΚ),  αυθαίρετες χωροθετήσεις εγκαταστάσεων, παραλείψεις κατά την κατασκευή και λειτουργία των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), συνέχιση της λειτουργίας Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) ή καθυστερήσεις στην αποκατάσταση αυτών, έλλειψη νομικών εγγράφων και εγκρίσεων, παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, δημιουργία εστιών έναρξης πυρκαγιών, ανυπαρξία πρωτοκόλλων δράσης σε έκτακτες περιπτώσεις και φυσικές καταστροφές (που τείνουν να γίνουν πλέον κανονικότητα) και παράλειψη επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων  είναι μερικά μόνο από τα σημαντικά προβλήματα που παρατηρούνται στο χώρο. 

 

Ο Περιφερειακός σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης Φίλιππος Γκανούλης δήλωσε σχετικά: "Από την Έκθεση γίνεται σαφές ότι διαχρονικά στην Ελλάδα έχουν αποτύχει να εφαρμοστούν έστω και κατ΄ ελάχιστο οι ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων ιδιαίτερα στον πρώτο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι τόσο οι διοικήσεις των Περιφερειών, όσο και οι κυβερνήσεις της χώρας, παρά το συχνά περιβαλλοντικό τους προσωπείο, αγνοούν επί της ουσίας το μεγάλο πρόβλημα που συσσωρεύεται από τη μη διαχείριση των απορριμμάτων και την τεράστια απώλεια φυσικών και οικονομικών πόρων που αυτή συνεπάγεται για τους Έλληνες πολίτες.  Η παρούσα κυβέρνηση, μάλιστα, με σύμφωνη γνώμη της ΠΚΜ, αγνοώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας  που προάγει το σχεδιασμό για πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και την κομποστοποίηση, προχωράει σε πολιτικές μεταφοράς και καύσης απορριμμάτων.  Παραγκωνίζει προκλητικά την αρχή ότι κάθε πολιτική απορριμμάτων είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, εάν δεν κάνει συμμέτοχο σ΄ αυτήν την κοινωνία των πολιτών και τους δημότες. Έτσι, πολύ φοβόμαστε ότι και η επόμενη Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη σε μερικά χρόνια θα περιγράφει την ίδια ακριβώς αποτυχία πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων" .

THESSNEWS / NEWSLETTER


Επάνω