Κορωνοϊός (Covid–19) και εργασία: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 24.3.2020 | 13:20 Στείλτε το με email Εκτυπώστε το

Κορωνοϊός (Covid–19) και εργασία: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

THESSNEWS

Ένας δεκάλογος για τα εργασιακά ζητήματα που προκύπτουν από την πανδημία του κορωνοϊού. Ρωτήσαμε τους ειδικούς από το δικηγορικό γραφείο ΜΙΧΑΗΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και σας παραθέτουμε τις απαντήσεις. 

 

1. Εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας, έχουν εκδοθεί διαδοχικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που προβλέπουν αυτοτελή δικαιώματα των μισθωτών . Τι ισχύει με την άδεια ειδικού σκοπού; Σε συνάρτηση με το παραπάνω ζήτημα, τι ισχύει για τους διαζευγμένους και εν διαστάσει γονείς; Ποιος από τους δύο μπορεί να λάβει την άδεια ειδικού σκοπού;

Ήδη από τις 11-03-2020 έχει  προβλεφθεί η  άδεια ειδικού σκοπού, την οποία δικαιούνται για όσο διάστημα παραμένουν κλειστές οι σχολικές μονάδες φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς παιδιών εφόσον τα παιδιά :

• είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς,
• φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο),
• φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών,
• τα παιδιά είναι άτομα με αναπηρία και είναι ωφελούμενα σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους.

Η άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να ληφθεί μέχρι τις 10-04-2020 και έχει διάρκεια τουλάχιστον 3 ημερών υπό την προϋπόθεση ότι  ο εργαζόμενος χρεώνεται 1 ημέρα κανονική άδεια για κάθε τρεις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού.

Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης των γονέων το δικαίωμα της άδειας ασκείται αποκλειστικά από τον γονέα που έχει την επιμέλεια ή τη γονική μέριμνα του παιδιού, εκτός και αν τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται και από τους δύο γονείς, οπότε μπορούν να κάνουν χρήση και οι δύο με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση (είτε ο ένας αποκλειστικά, είτε να μοιρασθούν την ειδική άδεια σε διαστήματα, τα οποία κοινοποιούν στον εργοδότη τους με υπεύθυνες δηλώσεις που του υποβάλλουν).

Από τις ημέρες άδειας ειδικού σκοπού τα 2/3 των αποδοχών καλύπτονται από τον εργοδότη και το 1/3 από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

2. Τι άδεια προβλέπεται για τις ευπαθείς ομάδες; Αν ανήκω σε ευπαθή ομάδα και δεν λαμβάνω άδεια ειδικού σκοπού θα πρέπει να πάρω κανονική άδεια;
 

Η χορήγηση υποχρεωτικής άδειας ή ρεπό απαγορεύεται από το νόμο. Για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες , όπως αυτές εξειδικεύονται κάθε φορά από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (καρκινοπαθείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες, όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, όσοι πάσχουν από καρδιακά ή αναπνευστικά νοσήματα), προβλέπεται ειδική άδεια με αποδοχές από τον εργοδότη, εφόσον η επιχείρηση δεν έχει αναστείλει τη λειτουργία της.

Ειδικά για τις εγκύους συστήνεται η απομάκρυνσή τους από το χώρο εργασίας και εφαρμόζονται αναλογικά τα προβλεπόμενα για τους εργαζόμενους σε κατ΄ οίκον παραμονή.

Η χορήγηση ειδικής άδειας στους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες είναι υποχρέωση του εργοδότη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του εργαζομένου και των τρίτων για ζητήματα υγείας.

 

3.Μπορεί ο εργοδότης να υποχρεώσει τον εργαζόμενο να λάβει μέρος της άδειας αναψυχής ρεπό η ακόμα και αναρρωτική άδεια για να αντισταθμίσει τη μείωση του τζίρου του;

Είναι ξεκάθαρο ότι είναι παράνομη η υποχρεωτική χορήγηση ημερών άδειας αναψυχής ή ρεπό . Ομοίως η αναρρωτική άδεια υπόκειται σε ιδιαίτερες νομοθετικές ρυθμίσεις, που εξακολουθούν να ισχύουν, και είναι παράνομο να χρησιμοποιούνται αυτές οι πρακτικές για να αντισταθμιστεί η μείωση του τζίρου.

 

4.Πώς διευκολύνουν  οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου τους εργοδότες που έχουν οικονομικές απώλειες σε σχέση με τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις τους; Τι ισχύει με τις επαγγελματικές μισθώσεις και τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων;

Οι επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με απόφαση της κυβέρνησης δεν υποχρεούνται στην καταβολή αποδοχών κα ασφαλιστικών εισφορών.

Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους πληττόμενους από τον COVID-19  βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας , μπορούν να αναστείλουν μονομερώς τις συμβάσεις εργασίας  του προσωπικού τους και απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800€ από το κράτος.

Εναλλακτικά οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα για να μειώσουν το μισθολογικό κόστος να λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ΄ ελάχιστο  2 εβδομάδες με περίοδο αναφοράς το μήνα και εντάσσεται σε αυτό τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας το 50% του προσωπικού.

Παράλληλα οι εργοδότες, οι οποίοι πλήττονται οικονομικά, μπορούν για τους μισθωτικούς μήνες Μάρτιο, Απρίλιο να καταβάλλουν το 60% του συνολικού μισθώματος, ενώ οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων δικαιούνται έκτακτη οικονομική ενίσχυση 800€ για το διάστημα από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου.

 

5.Οι εργοδότες, αντί να εφαρμόσουν τα ανωτέρω μέτρα, μπορούν να απολύσουν ομαδικά το προσωπικό τους;
 

Ειδικά για τις έκτακτες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε, προβλέφθηκε ότι από τις 18-03-2020 η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με απόφαση της δημόσιας αρχής είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Επίσης οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους πληττόμενους από τον COVID-19  βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας και έχουν αναστείλει τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού τους, δεν μπορούν να απολύσουν τους εργαζόμενους και υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

Οι εργοδότες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όλα τα βοηθητικά μέτρα λόγω  της εξάπλωσης του COVID-19  προϋποθέτουν τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

 

6 .Τι επίδομα θα λάβουν οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που παραμένουν κλειστές ή έχουν περιορισμό λειτουργίας με απόφαση δημόσιας αρχής;  Θα δοθεί δώρο Πάσχα για το 2020;

Οι απασχολούμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σε επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με απόφαση της κυβέρνησης  ή σε επιχειρήσεις που λειτουργούν με μείωση του τζίρου τους και δραστηριοποιούνται στους  ΚΑΔ που έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών,  θα λάβουν  ως αποζημίωση για το διάστημα από 15 Μαρτίου έως και τέλη Απριλίου,  ανεξάρτητα από  το ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών τους,  το ποσό  των 800 ευρώ, το οποίο θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις αρχές Απριλίου.

Επίσης, θα λάβουν 800 ευρώ και όσοι απολύθηκαν ή εξαναγκάσθηκαν σε παραίτηση από 1η μέχρι και 17 Μαρτίου. Το ίδιο ποσό θα λάβουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις.  Το δώρο Πάσχα θα δοθεί σε όλους τους εργαζόμενους από τους εργοδότες με την ιδιαιτερότητα ότι θα μετατεθεί η ημερομηνία καταβολής του.

Επίσης ανακοινώθηκε η καταβολή του δώρου Πάσχα σε 108.000 εργαζόμενους στα νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, ΕΟΔΥ και Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας παρόλο που έχει καταργηθεί για τους δημόσιους υπαλλήλους.

 
7. Με αφορμή τον κορωνοϊό έγινε ξανά επίκαιρος  ο θεσμός της τηλεργασίας. Τι ισχύει για το  ωράριο και τις αποδοχές σε αυτή την περίπτωση;

Με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δόθηκε η δυνατότητα στον εργοδότη να αποφασίσει μονομερώς ότι η εργασία θα παρέχεται εξ αποστάσεως. Η τηλεργασία παρέχεται εντός του συμβατικού ωραρίου  απασχόλησης και οφείλονται οι ίδιες  αποδοχές με αυτές που θα έπαιρνε ο εργαζόμενος αν εργαζόταν στον συμβατικό τόπο παροχής εργασίας.

 

8. Μπορεί να γίνει παράλληλη χρήση της άδειας ειδικού σκοπού και της τηλεργασίας, από εργαζόμενους που βρίσκονται στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον ή από τους δύο γονείς αντίστοιχα;

Τα μέτρα για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας και χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά με τρόπο ώστε και τα δύο μέρη εργαζόμενοι γονείς και εργοδότες να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει δημιουργηθεί.

Στην περίπτωση που ο εργοδότης επιλέξει την εξ αποστάσεως εργασία για το προσωπικό του, δεν μπορούν οι μισθωτοί να κάνουν παράλληλη χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, διότι παρέχουν την εργασία από το σπίτι τους και εποπτεύουν τα παιδιά τους. Ομοίως ο εργοδότης μπορεί να επιλέξει ανάλογα με τα καθήκοντα κάθε επιμέρους θέσης απασχόλησης, να επιλέξει σε ποιους εργαζόμενους γονείς θα εφαρμόσει σύστημα τηλεργασίας και σε ποιους θα χορηγηθεί άδεια ειδικού σκοπού στο πλαίσιο πάντα της καλής πίστης.

 

9. Οι εργαζόμενοι στα super market, στα φαρμακεία, σε ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα  και σε άλλους κλάδους που έχουν αυξημένη κίνηση δικαιούνται υπερωρίες και αμοιβή για τις Κυριακές;

Διευκρινίζεται ότι συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και οι διατάξεις για την αμοιβή της υπερεργασίας και της υπερωριακής απασχόλησης, στην κατ΄ελάχιστον χορήγηση εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 24 ωρών και στη διάρκεια εβδομαδιαίας απασχόλησης που ανά τετράμηνο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες.

Το ωράριο των καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων μπορεί να παραταθεί κατά μία ώρα από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά 2 ώρες το Σάββατο. Με υπουργική απόφαση καθορίζεται και το ωράριο λειτουργίας των ως άνω καταστημάτων και τις Κυριακές.

Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και δικαιούνται πρόσθετη αμοιβή για την κυριακάτικη απασχόληση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

10.Οι εργαζόμενοι μπορούν να κηρύξουν απεργία κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων;

Με την από 20-03-2020 πράξη νομοθετικού περιεχόμενου  επιτρέπεται η πολιτική επιστράτευση και κάθε μορφή επίταξης εργασίας κατά τη διάρκεια απεργίας έως τις 30 Απριλίου 2020.

 

 

Το δικηγορικό γραφείο ΜΙΧΑΗΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παρέχει νομικές υπηρεσίες εκπροσωπώντας ιδιώτες και επιχειρήσεις σε δικαστικές και εξωδικαστικές υποθέσεις για όλους τους τομείς του δικαίου.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2005 από τον Ανδρέα Μιχαήλο, δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω με Μεταπτυχιακό στο Εργατικό Δίκαιο. Είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και νομικός εκπρόσωπος εργαζομένων σε ζητήματα εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας με μεγάλη εμπειρία.

Τον Ανδρέα Μιχαήλο πλαισιώνει μία ομάδα δικηγόρων, που ο καθένας είναι εξειδικευμένος σε άλλο νομικό αντικείμενο, καθώς επίσης ένας συμβολαιογράφος και ένα λογιστικό γραφείο, προκειμένου να είναι σε θέση η ΜΙΧΑΗΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ να υποστηρίζει εξ ολοκλήρου τις ανάγκες που προκύπτουν για κάθε υπόθεση.

Πρόκειται για μία σύγχρονη δικηγορική ομάδα η οποία λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη. Έχει γραφεία σε 3 πόλεις, ενώ επιδίωξη είναι να επεκτείνει το δίκτυό της και σε νέες περιοχές.

 

Διευθύνσεις

Θεσσαλονίκη

Φράγκων 6-8

T  2310 242 217

Σέρρες

Υψηλάντου 1

Τ 23210 20377

Νάουσα

Ζαφειράκη 57

T  2332 503 170

 

www.andreasmichailos.gr

[email protected]

THESSNEWS / NEWSLETTER


Επάνω