Πού καταλήγουν τα μπάζα; Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε, Ηλίας Δημητριάδης στην ThessNews

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 10.9.2019 | 09:00 Στείλτε το με email Εκτυπώστε το

Πού καταλήγουν τα μπάζα; Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε, Ηλίας Δημητριάδης στην ThessNews

THESSNEWS

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., Ηλίας  Γ.Δημητριάδης, Διπλωματούχος Μηχανικός  Διαχείρισης Αποβλήτων RWTH AACHEN , μιλά στο περιοδικό της ThessNews για την 84η ΔΕΘ.

 

H ANAKEM είναι Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων, οραματίζεται μια Ελλάδα χωρίς μπάζα, έχει στόχο την οικονομία στις πρώτες ύλες, την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού μας προϊόντος και της αγροτικής γης και την μείωση των κινδύνων πυρκαγιάς και πλημμυρών

 

Που καταλήγουν τα μπάζα; Τι λέει ο νόμος;

Τα μπάζα επιβάλλεται από το νόμο να ανακυκλώνονται σε αδειοδοτημένες μονάδες.
Όταν μέσω μιας δραστηριότητάς μας παράγονται μπάζα, δεν αρκεί η ενοικίαση κάδου, καθώς συχνά αυτά πετιούνται στη φύση. Για να εξασφαλίσουμε την παραλαβή τους από Εγκαταστάσεις Ανακύκλωσης, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με ένα εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης όπως η ΑΝΑΚΕΜ και να συνάψουμε σύμβαση, προκειμένου να μεταφέρουμε τα μπάζα μας σε μια συνεργαζόμενη με αυτό Μονάδα Ανακύκλωσης. Το Σύστημα εκδίδει Βεβαίωση Παραλαβής ΑΕΚΚ, την οποία πρέπει όλοι να ζητάμε. Η εισφορά για την ανακύκλωση των μπάζων καταβάλλεται όταν αυτά παραδίδονται, σε αντίθεση με άλλα απόβλητα, όπως τα υλικά συσκευασίας, που πληρώνουμε την εισφορά ανακύκλωσης με την αγορά του προϊόντος.

Στις μονάδες ανακύκλωσης τα μπάζα υπόκεινται σε εργασίες επεξεργασίας και αξιοποίησης, όπως η θραύση και η διαλογή και παράγονται δευτερογενή υλικά κατάλληλα για χρήση σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα ή για την παραγωγή ασφάλτου και σκυροδέματος. Το ποσοστό ανακύκλωσης των μπαζών μπορεί να ανέλθει στο 95%.

 

Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση με τα μπάζα στην Ελλάδα, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα;

Υπάρχουν οι ιστορικές αποθέσεις μπάζων και οι νέοι χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης που απαντάμε σε όλη την Ελλάδα, σε ρέματα, δάση, παραλιακές περιοχές κλπ. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο σε περιοχές τουριστικού χαρακτήρα (νησιά Ιονίου και Αιγαίου, Κρήτη, Χαλκιδική κλπ.). Οι αποθέσεις αυτές υποβαθμίζουν το τουριστικό μας προϊόν, ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, αποτελούν αιτία πυρκαγιών και πλημμυρών και απειλούν τη δημόσια υγεία.

Όπως προανέφερα τα μπάζα είναι ουσιαστικά απόβλητα που προκύπτουν από ιδιωτικά και δημόσια έργα εκσκαφών, κατασκευών, ανακαινίσεων, κατεδαφίσεων κλπ.. Η ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται ετησίως στην Ελλάδα είναι σχεδόν 10 εκατομμύρια τόνοι, εκ των οποίων περίπου 70% προέρχεται από δημόσια έργα.

Σήμερα ανακυκλώνεται περίπου 20%, ενώ εθνικός στόχος είναι μέχρι το έτος 2020 να ανακυκλώνεται το 70%. Όπως γίνεται κατανοητό απέχουμε κατά πολύ από το στόχο και οι λόγοι είναι οι εξής:

• Στα δημόσια τεχνικά έργα (οδοποιίες, αποχετεύσεις, υδρεύσεις, αστικές αναπλάσεις κλπ.), ο νόμος δεν εφαρμόζεται στο σύνολο του,  έτσι ώστε να απαιτείται η υποβολή σύμβασης του κατασκευαστή με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης πριν την έναρξη ενός έργου.
• Στα ιδιωτικά έργα, αρκετές πολεοδομίες εκδίδουν άδειες χωρίς να υποβληθεί σύμβαση του υπόχρεου διαχειριστή με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, ή δεν ελέγχουν την βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν το νόμο.
• Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, υπεύθυνος φορέας για την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ, είναι μονίμως υποστελεχωμένος, αδυνατώντας να ασκήσει ουσιαστικό έλεγχο.
• Στα δημόσια έργα υπάρχει έλλειψη προδιαγραφών για τη χρήση δευτερογενών υλών και μη ενιαία πρόβλεψη της δαπάνης διαχείρισης των ΑΕΚΚ.

 

Ποια είναι η συμβολή της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. στην διαχείριση των μπάζων και ποιοι οι στόχοι σας;

Η ΑΝΑΚΕΜ εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2012 με μία Μονάδα Ανακύκλωσης και γεωγραφική εμβέλεια τους 7 Νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σε επτά χρόνια λειτουργίας έχει επεκτείνει την εμβέλειά της σε 26 Νομούς (προσεχώς 32) και την συνεργασία της με 57 Μονάδες Ανακύκλωσης (προσεχώς 66). Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας ανακύκλωσε 35.000tn AEKK και με μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 100% το 2019 αναμένεται να οδηγήσει στην εναλλακτική διαχείριση περισσότερους από 2 εκατομμύρια τόνους ΑΕΚΚ. Τα παραγόμενα δευτερογενή υλικά επίσης αυξάνονται ετησίως με μέσο ρυθμό 100%, με εκτιμώμενη για το 2019 παραγωγή 1,5 εκατομμυρίων τόνων. Ο αριθμός συμβάσεων με δημόσια και ιδιωτικά έργα θα φτάσει τις 2.500 για το έτος 2019.

Η ΑΝΑΚΕΜ έχει το όραμα μιας Ελλάδας χωρίς μπάζα, αναπτύσσει με έντονους ρυθμούς τις ενημερωτικές δράσεις της και την εμβέλεια με σκοπό την μέγιστη κάλυψη της χώρας και την εξυπηρέτησή της με πυκνό δίκτυο Μονάδων Επεξεργασίας και Αξιοποίησης ΑΕΚΚ.  Στόχος η οικονομία στις πρώτες ύλες, η αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού μας προϊόντος και της αγροτικής γης. Επίσης, η μείωση κινδύνων πυρκαγιάς και πλημμυρών λόγω της υφιστάμενης ανεξέλεγκτης διάθεσης των ΑΕΚΚ, η οποία δημιουργεί νέους ΧΑΔΑ (σκουπιδότοπους), φαινόμενο για το οποίο πληρώνουμε ακριβά πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 

THESSNEWS / NEWSLETTER


Επάνω