Μ. Γεράνης στην ThessNews: Νέα αντίληψη διαχείρισης

ΑΠΟΨΕΙΣ 13.6.2019 | 07:59 Στείλτε το με email Εκτυπώστε το

Μ. Γεράνης στην ThessNews: Νέα αντίληψη διαχείρισης

THESSNEWS

Ενόψει την κοινής δράσης του Ράδιο Θεσσαλονίκη της εφημερίδας ThessNews και του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Μιχάλης Γεράνης αρθρογραφεί στην εφημερίδα ThessNews για το έργο του Φορέα και τις προκλήσεις της επόμενης μέρας. 

 

Εδώ και δύο δεκαετίες, οι κοινωνίες της Δυτικής Ευρώπης έχουν προχωρήσει σε επαναστατικές αλλαγές, που άλλαξαν ριζικά τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων τους. Στη φάση αυτή είμαστε εμείς σήμερα. Οργανώνουμε και αναπτύσσουμε μια νέα αντίληψη διαχείρισης που θα δώσει αποτελεσματικές λύσεις, στο σημαντικό αυτό κοινωνικό και οικολογικό πρόβλημα αλλά ταυτόχρονα θα φέρει την ανάπτυξη ευρύτερα στην οικονομία της χώρας μας.

Με την λειτουργία του ΦοΔΣΑ έχουμε ολοκληρώσει ένα διοικητικό και οικονομικό νοικοκύρεμα. Παράλληλα εφαρμόζουμε τις βέλτιστες λύσεις που περιλαμβάνονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό και με ικανοποίηση παρακολουθούμε  τα σχέδια να υλοποιούνται, χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις για τους πολίτες.
Είμαστε βέβαιοι πως χρειάζεται ακόμη πολλή και μεθοδική δουλειά. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με συνέπεια και κοινωνική ευθύνη. Για μια καθαρή ανθρώπινη σύγχρονη Περιφέρεια, πολύτιμη κληρονομιά στις επόμενες γενιές.

 

Για μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων

Ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟΔΣΑ) είναι το εργαλείο της Αυτοδιοίκησης, για την συνολική διαχείριση των αστικών αποβλήτων, σε επίπεδο Περιφέρειας.
Συγκροτήθηκε το 2014 με την συγχώνευση 14 Φορέων και έχει την ευθύνη διαχείρισης των απορριμμάτων των 38 Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, που περιλαμβάνει τους  νομούς Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Χαλκιδικής, Σερρών, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα απαρτίζεται από 67 μέλη, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Η έδρα του βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις εγκαταστάσεις του σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, απασχολεί 350 εργαζόμενους. Διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό στελεχιακό δυναμικό για την υποστήριξη των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και της ανακύκλωσης και συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή δίκτυα, για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και υλοποίηση προγραμμάτων, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.
Ο ΦοΔΣΑ είναι ο πρώτος και ο μοναδικός πανελλαδικά Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, που προήλθε από συγχώνευση άλλων φορέων. Η λειτουργία του αποτελεί οδηγό για το σύνολο των αντίστοιχων Φορέων σε όλη τη χώρα, αφού επιδεικνύει αξιοσημείωτα αποτελέσματα στην εξειδίκευση και υλοποίηση όλων των στόχων και δράσεων για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας.

Κύρια αρμοδιότητα του είναι η λειτουργία και διαχείριση 11 ΧΥΤΑ και 7 Σταθμών Μεταφόρτωσης, που εξυπηρετούν πληθυσμό σχεδόν 2.000.000 πολιτών αλλά και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη μείωση και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.

Με σύγχρονη αντίληψη και αποτελεσματική δράση, πάντα στο  πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής στρατηγικής και των δεσμεύσεων της χώρας μας, που εμπεριέχονται στο νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση, για τη δημιουργία μιας σύγχρονης Περιφέρειας, που διαχειρίζεται τα αστικά απορρίμματα αξιοποιώντας αποτελεσματικά των φυσικούς πόρους, για να παράγει κοινωνικό όφελος και τοπική ανάπτυξη.
Μιας Περιφέρειας που έχει όραμα και στόχο, μια κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων.


Η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων
γίνεται πράξη, γίνεται όφελος

Ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, ως  εργαλείο της Αυτοδιοίκησης, έχει την συνολική ευθύνη μείωσης και αξιοποίησης των αστικών αποβλήτων, μέσα από σύγχρονα έργα για το περιβάλλον, που μπορούν να ανατροφοδοτήσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Με άξονα τη διεθνή εμπειρία, την καινοτομία, την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, τον  οικολογικό σχεδιασμό και τη βιομηχανική συμβίωση, με την εφαρμογή καλών πρακτικών διαχείρισης αστικών αποβλήτων,  ο ΦοΔΣΑ αναζητά και προωθεί τις λύσεις που θα οδηγήσουν την Περιφέρεια προς μια Κυκλική Οικονομία, ένα δημιουργικό άλμα στο μέλλον.
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Έκλεισαν οι χωματερές, κατασκευάστηκε  ένας από τους καλύτερους ΧΥΤΑ της Ευρώπης, ολοκληρώθηκε το δίκτυο μεταφόρτωσης και έχουν αναπτυχθεί προγράμματα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή σε ολόκληρη την περιφέρεια, επιτυγχάνοντας σημαντικά αποτελέσματα.

Ήδη σε αγαστή συνεργασία με τους Δήμους, τους εμπλεκόμενους φορείς και την ΠΕΔ, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται στην Περιφέρεια. Ο ΠΕΣΔΑ προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα, που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και κάθε άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, καθώς και την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Σχεδίου για την Πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων.

 

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ
 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
Ο Χώρος Ελεγχόμενης Ταφής Απορριμμάτων των Ταγαράδων ήταν ο μοναδικός επίσημος χώρο ταφής απορριμμάτων του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, μέχρι το 2008. Με την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης  έχει αποκατασταθεί πλήρως, με οφέλη για το περιβάλλον όσο και την αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων της περιοχής. Ένα ενιαίο και λειτουργικό φυσικό ανάγλυφο, απόλυτα ενταγμένο στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.

Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Μ.Ε.Σ.
Με την μόνωση της συνολικής επιφάνειας του ΧΤΑ Ταγαράδων, την εγκατάσταση της 2ης μονάδας όσμωσης  και την κατασκευή δύο μονωμένων δεξαμενών συλλογής στραγγισμάτων αντιμετωπίστηκε πλήρως το σημαντικό πρόβλημα για την περιοχή των Ταγαράδων της διαχείρισης των παραγόμενων  στραγγίσματων του χώρου. Με την ολοκλήρωση της Μονάδας Επεξεργασίας, τετάρτου βαθμού βιολογικού καθαρισμού, με δυνατότητα επεξεργασίας 200 m3 /ημ. εξαλείφθηκε ολοκληρωτικά το πρόβλημα. Σήμερα από τα στραγγίσματα παράγεται μόνο καθαρό νερό, που χρησιμοποιείται για την άρδευση του περιβαλλοντικού πάρκου της περιοχής. Η διαδικασία και ο τρόπος λειτουργίας της μονάδας παρουσιάζονται σε ειδικό χώρο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για το έργο και τα περιβαλλοντικά οφέλη του.

Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο
Η μονάδα λειτουργεί στο πρώην Χώρο Ταφής Απορριμμάτων, στους Ταγαράδες, με σημαντικά οφέλη σε οικολογικό και ενεργειακό επίπεδο, για αυτό και χαρακτηρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα από τα 100 άριστα έργα της Ευρώπης.
Είναι ένα έργο πρωτοποριακό με δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5 ΜW. Κατασκευάστηκε και λειτουργεί από ιδιώτη, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό και αποδίδει στον ΦοΔΣΑ το 9,1% των ακαθαρίστων εσόδων του, από την πώληση της παραγόμενης ενέργειας, ενώ το 2% εισπράττει ο Δήμος Θέρμης. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την εγκατάσταση αγοράζεται από την εταιρεία  Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και διατίθεται στο τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο.

 

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Yλικών (ΚΔΑΥ)
Η ανακύκλωση αποτελεί μία ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθοδο ανάκτησης υλικών, με την οποία τα υλικά μετά από επεξεργασία επανέρχονται στο φυσικό και οικονομικό κύκλο. Στο χώρο των Ταγαράδων λειτουργεί μονάδα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ), Το κτίριο διαθέτει σύστημα κατακράτησης οσμών και σκόνης καθώς και δίκτυο συλλογής και μεταφοράς των υγρών πλύσης του δαπέδου στο βιολογικό καθαρισμό.


Σταθμοί Μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ)
Οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης αποτελούν έργα πρώτης προτεραιότητας, λειτουργικό συμπλήρωμα όλων των δράσεων διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων.
Ήδη έχει ξεκινήσει την λειτουργία του ο  ΣΜΑ του ΒΔ  Πολεοδομικού Συγκροτήματος, στην Ευκαρπία χρησιμοποιείται για την αυθημερόν μεταφορά απορριμμάτων προς το ΧΥΤΑ Μαυροράχης και τα Κέντρα Ανακύκλωσης, βελτιώνοντας τις συνθήκες υπηρεσιών καθαριότητας και μεταφοράς των απορριμμάτων σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους.
Με την κατασκευή του μειώνονται σημαντικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μεταφοράς των απορριμμάτων, η κυκλοφορία και οι διαρροές των απορριμματοφόρων και ο κίνδυνος ατυχημάτων, ενώ οι Δήμοι εξοικονομούν πόρους, ώστε να μειώσουν τα αντίστοιχα δημοτικά τέλη.


Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΒΔ τομέα Ν. Θεσσαλονίκης
Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΒΔ τομέα αποτελεί το μοναδικό χώρο υγειονομικής ταφής στερεών αστικών αποβλήτων στο Νομό Θεσσαλονίκης και δέχεται σε καθημερινή βάση, κατά μέσο όρο 1400 τόνους απορριμμάτων. Ο χώρος σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με στόχο να δέχεται το σύνολο των απορριμμάτων του Νομού, μόνο για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του και στη συνέχεια περίπου το 60%.  Η καθυστέρηση υλοποίησης των υπολοίπων έργων, που είχαν συμπεριληφθεί στον Περιφερειακό Σχεδιασμό έχει ως αποτέλεσμα ο Χ.Υ.Τ.Α. να επιβαρύνεται διαρκώς, με μεγαλύτερη ποσότητα απορριμμάτων. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η στεγανοποίηση των κυψελών 3 και 4, συνολικής έκτασης 159 στρεμμάτων.

\Μονάδα μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων νομού Σερρών μέσω σύμπραξης ∆ηµοσίου – Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ).
Το Έργο περιλαμβάνει τη µελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία μονάδας Αερόβιας Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας σύμμεικτων αποβλήτων (ΜΒΕ), χωρίς παραγωγή RDF, για εγγυημένη ποσότητα 45.000tn/yr και µέγιστη ποσότητα 63.000tn/yr εκ των οποίων έως 3.000tn/yr αφορούν προδιαλεγµένο οργανικό. Η Μονάδα είναι χωροθετημένη δίπλα στο ΧΥΤΥ Σερρών για την υποδοχή των υπολειμμάτων.

 

ΝΕΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ο ΦοΔΣΑ έχει ξεκινήσει ακόμη μια σειρά αναγκαίων μελετών για τη δημιουργία νέων σύγχρονων υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στο πλαίσιο του Περιφερειακού σχεδιασμού, όπως: 

- Μελέτη για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) που θα εξασφαλίσει την πιστή τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τη νόμιμη λειτουργία όλων των ΧΥΤΑ

- Μελέτες αναβάθμισης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των υφιστάμενων ΧΥΤΑ
μετά από διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την βελτιστοποίηση – επέκταση  των εγκαταστάσεων επεξεργασίας στραγγισμάτων για τους υφιστάμενους ΧΥΤΑ της Κεντρικής Μακεδονίας.

- Υποβολή πρότασης προς την ειδική γραμματεία συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΕΓΣΔΙΤ), για την υλοποίηση του έργου «Μονάδα επεξεργασίας απόβλητων (Μ.Ε.Α.) δυτικού τομέα Π.Κ.Μ.», μέσω σύμπραξης ΣΔΙΤ
Το έργο αφορά την επεξεργασία σύμμεικτων στερεών αποβλήτων, με πρώτη δυναμικότητα  σε ετήσια βάση 262.700 tn. Θα εξυπηρετεί όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΚΜ εκτός της Π.Ε. Σερρών και Κιλκίς καθώς και των Δήμων: Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού,) Θέρμης και Θεσσαλονίκης (40%) οι οποίοι προβλέπεται να εξυπηρετηθούν από την ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα.

- Διενέργεια διαγωνισμού για την Ανάθεση της Μελέτης «Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
Η μονάδα εκτιμάται ότι θα έχει δυναμικότητα 128.200 tn/έτος και θα επεξεργάζεται το 36% των παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, καθώς επίσης τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ και τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων, των Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης.


Για την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 

Οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και κινητικότητας αποτελούν το ζητούμενο κάθε κοινωνίας αποφασισμένης να χαράξει τη δική της διαδρομή εξέλιξης και προόδου.
Για να πετύχει αυτή η προσπάθεια, που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη παγκοσμίως απαιτείται η κοινωνική σύμπραξη, η δημιουργία μιας ουσιαστικής περιβαλλοντικής συνείδησης.
Η ευαισθητοποίηση και την υπευθυνότητα των πολιτών είναι η κρίσιμη παράμετρος που για την εξασφάλιση και προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από δράσεις και προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης επιδιώκει την αλλαγή των κοινωνικών συμπεριφορών, που αποτελούν την κρίσιμή παράμετρο για την μείωση των απορριμμάτων και προωθεί την κοινωνική υπευθυνότητα, ως βασικό πυλώνα μιας κοινωνίας που διαχειρίζεται τα απορρίμματα με σεβασμό στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής.

 

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης
«Περιβάλλον- Απορρίμματα- Ανακύκλωση» 

Στα πλαίσια των δράσεων ευαισθητοποίησης ο ΦοΔΣΑ υλοποιεί πρόγραμμα ενημέρωσης σε σχολεία με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών.
Ήδη πάνω από  100.000  μαθητές, καθηγητές και δάσκαλοι όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, από όλη την περιφέρεια έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα.
Μέσα από οπτικοακουστικό και έντυπο υλικό παρουσιάζεται ο κύκλος ζωής των απορριμμάτων και η αναγκαιότητα μείωσης της παραγωγής τους, ενώ οι μαθητές με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο εκπαιδεύονται στην επανάχρηση, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Αναφορά στο Περιβάλλον και Την ανάγκη αειφορικής του διαχείρισης
• Αναφορά στην ιστορική εξέλιξη των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο κ.λ.π.)
• Βιωματικό εργαστήριο παραγωγής ανακυκλωμένου χαρτιού.
• Ενημέρωση των μαθητών για το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) και τον τρόπο λειτουργίας του καθώς και για τις δύο μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων στους Ταγαράδες και στη Μαυροράχη.

Η ενημέρωση πραγματοποιείται από το ομάδα εκπαιδευμένων συνεργατών του ΦοΔΣΑ με την ενεργή συμμετοχή των παιδιών. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος διανέμεται ειδικό έντυπο υλικό καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης.

 


Περιβαλλοντικά Πάρκα της Θέρμης και  Δερβενίου

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε πρώην Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ),
που αποτελούσαν πηγή ρύπανσης και μόλυνσης έχουν δημιουργηθεί μέσω εκτεταμένων αναπλάσεων, περιβαλλοντικά πάρκα που αναβαθμίζουν το περιβάλλον και τη γύρω περιοχή. 
Τα Περιβαλλοντικά Πάρκα της Θέρμης και του Δερβενίου, στην ανατολική και δυτική Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, λειτουργούν πλέον ως χώροι αναψυχής και ενημέρωσης και δέχονται καθημερινά επισκέπτες από όλη την Κεντρική Μακεδονία.
Οι καταπράσινοι χώροι έκτασης εκατοντάδων στρεμμάτων διαθέτουν υποδομές ψυχαγωγίας και άθλησης και εντυπωσιάζουν για την ποιότητα αποκατάστασης του περιβάλλοντος, όσους τα επισκέπτονται. 


Εκθέσεις  – Φεστιβάλ

Ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας  με τη συμμετοχή του σε διάφορες διοργανώσεις παρεμβαίνει δυναμικά για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ενίσχυση των δεσμών του, με την τοπική κοινωνία και αυτοδιοίκηση.
Σε συνεργασία με όλους τους δήμους συμμετέχει σε περιβαλλοντικά φεστιβάλ και εκδηλώσεις, που διοργανώνονται σε πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας με παράλληλες δράσεις και βιωματικά εργαστήρια για παιδιά, εφαρμόζει πιλοτικά προγράμματα συλλογής χαρτιού σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και σχολικές μονάδες και υλοποιεί ενημερωτικές καμπάνιες για την επαναχρησιμοποίηση των οικιακών απορριμμάτων και την ανακύκλωση. 
Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο με επιμορφωτικές δράσεις και ομιλίες αλλά και ενημερωτικές καμπάνιες, που αξιοποιούν τα Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας για να αφυπνίσουν την περιβαλλοντική συνείδηση του κοινού και την κοινωνική υπευθυνότητα, ως βασικό πυλώνα μιας κοινωνίας που διαχειρίζεται τα απορρίμματα για να παράγει ποιότητα ζωής.

 


Συμμετοχή σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά δίκτυα

Ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας είναι μέλος του Δικτύου ενεργειακών πόλεων (Energy Cities) και του Διεθνούς Οργανισμού διαχείρισης αποβλήτων (ISWA).
Συμμετέχει σε συνέδρια και παρουσιάσεις για την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων και νέων τεχνολογιών.
Επίσης συμμετέχει στην τοπική ομάδα υποστήριξης των προγραμμάτων CESME και BIOREGIO του Interreg Europe για τα μοντέλα της κυκλική οικονομία και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες.

 

«ΝΟΙΩΘΩ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ» ΤΟΝΙΖΕΙ ΣΤΗΝ THESSNEWS Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ

«Οραματίζομαι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή Περιφέρεια, με συνδετικό κρίκο την Εγνατία Οδό, που θα μπορεί να διαχειρίζεται κεντροβαρικά τα υπολείμματα  των γειτονικών Περιφερειών», επισημαίνει στην εφημερίδα ThessNews ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλης Γεράνης.
«Να προχωρήσουμε στην 3η γενιά διαχείρισης αποβλήτων, χωρίς να βλέπουμε δαίμονες στις τεχνολογίες αλλά υιοθετώντας τις καλές πρακτικές που εδώ και δεκάδες χρόνια σε όλα τα προηγμένα κράτη του κόσμου εφαρμόζονται με επιτυχία» τονίζει ο ίδιος.

Πώς θα φτάσουμε σε σχεδόν μηδενικό υπόλειμμα στην ταφή;
Οι Εκτιμήσεις και όραμα του ΦΟΔΣΑ για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα:
•      Η Ελλάδα θα πρέπει να πάει από το 79% κ.β. ταφή στο 10% το 2030
•      Το όραμα του ΦΟΔΣΑ ΚΜ είναι σταδιακά να εφαρμόσει πολιτική σχεδόν ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ( nearly ZERO WASTE), καταργώντας σχεδόν  την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων και των υπολειμμάτων
•      Η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι αυτό το ποσοστό μπορεί να προέλθει μόνο από την ανάκτηση με ενεργειακή αξιοποίηση, μηδενίζοντας σχεδόν την ταφή
•      Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει σήμερα να ξεκινήσει ο διάλογος με τους εμπλεκόμενους Φορείς ώστε να σχεδιαστεί ένα έργο ολοκληρωμένο, βιώσιμο που να σέβεται τους περιβαλλοντικούς κανόνες.
•      Το οδικό αλλά και σιδηροδρομικό δίκτυο της Βόρειας Ελλάδας επιτρέπει τις συνεργασίες με τις υπόλοιπες Περιφέρειες ώστε να γυρίσουμε οριστικά σελίδα στη Διαχείριση των Απορριμμάτων.

Για αυτό το μέλλον είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ» Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων. Γιατί αυτό διασφαλίζει:
•      Βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων,
•      Αποφυγή παράλληλων επενδύσεων
•      Υψηλή αποτελεσματικότητα των πολιτικών διαχείρισης
•      

Τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ είναι:

•      Ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους ΦοΔΣΑ της Βόρειας Ελλάδος προτείνει την σύνταξη μίας πρότυπης μελέτης προκειμένου στα πλαίσια του Υφιστάμενου σχεδιασμού αλλά και στη προοπτική της προσαρμογής στις Ευρωπαϊκές οδηγίες της Κυκλικής οικονομία να:
•      Ορίσει τους στόχους και να εκτιμήσει με ακρίβεια τις ποσότητες και το είδος των υλικών που πρέπει να ανακτηθούν.
•      Προσδιορίσει τη βέλτιστη πρακτική ενεργειακής αξιοποίησης με στόχους
?  Τη βελτίωσης της ανάκτησης των πόρων.
?  Τη μείωσης του υπολείμματος προς ταφή
Επίσης να:
•      Διερευνήσει τη δυνατότητα συνεπεξεργασίας με άλλα ρεύματα αποβλήτων.
•      Προτείνει τη βέλτιστη χωροθέτηση μίας τέτοιας μονάδας.
•      Συντάξει τη μελέτη χρηματοοικομικής βιωσιμότητας της επένδυσης
•      Εξετάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου
•      Με την ολοκλήρωση της μελέτης θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
«Με απλά λόγια θέλουμε μια Περιφέρεια που με «έξυπνες» τεχνολογίες θα μειώνει τα απορρίμματα! Μια Περιφέρεια η οποία με την καθημερινή, ενεργό και συστηματική συμμετοχή των πολιτών της θ’ ανεβάσει δραστικά μέχρι το 2020 τα επίπεδα ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών και θα προωθεί πρακτικές επαναχρησιμοποίησης. Οραματίζομαι μια κοινωνία χωρίς άλλα πρόστιμα, χωρίς άλλες επιβαρύνσεις για τους πολίτες!», υπογραμμίζει ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ.
Δεσμευόμαστε ότι θα διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας και διάθεσης των απορριμμάτων για σχεδόν δύο εκατομμύρια πολίτες -με τους σημερινούς περιορισμούς και δυσκολίες- και να βάλει το δικό του λιθαράκι στην περαιτέρω εξέλιξη και αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος. «Κομβικό στοιχείο της προσπάθειας είναι οι μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων που με τη συνεργασία όλων υλοποιούμε. Συγκεκριμένα στην Κ. Μακεδονία ολοκληρώνονται συνολικά τρία μεγάλα έργα για τη διαχείριση απορριμμάτων, τη ΜΕΑ Σερρών, τη ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα που ξεκίνησε η μελέτη για την υλοποίησή της στην Θέρμη (σε περιοχή μεταξύ των οικισμών Κάτω Σχολαρίου και Αγίου Αντωνίου) και την ΜΕΑ Δυτικού Τομέα ΠΚΜ, ενώ αναμένεται για τις δύο ΜΕΑ, Ανατολικού και Δυτικού Τομέα η έναρξη της κατασκευής τους αρχές του 2020.
Με την κατασκευή και τη λειτουργία των σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων θα έχουμε σημαντικά οφέλη για όλη την Περιφέρεια γιατί:
Θα μειωθεί δραστικά ο όγκος των προς διάθεση αποβλήτων
Θα μειωθεί  η επικινδυνότητα των προς διάθεση αποβλήτων
Θα περιοριστεί η πιθανότητα ρύπανσης των υδροφόρων οριζόντων
Τέλος, θα εξαλείψει τις ανάγκες διαρκούς αναζήτησης νέων εκτάσεων για υγειονομική ταφή και τις συνδεόμενες με αυτό το θέμα κοινωνικές αντιδράσεις

 

 

«Μεθοδική και πολλή δουλειά»

«Νοιώθω πραγματικά περήφανος που για ακόμη μία φορά η Κεντρική Μακεδονία, πρωτοπορεί αλλά πρωτίστως συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτυγχάνοντας τη διαχείριση των απορριμμάτων σύμφωνα με όλους τους εθνικούς και κοινοτικούς στόχους για τα απόβλητα και την κυκλική οικονομία, αποκλείοντας οποιαδήποτε μελλοντική επιβάρυνση από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά  πρόστιμα-τέλη για μη ορθολογική διαχείριση. Προσωπικά, αλλά και η Αυτοδιοικητική οικογένεια της Κεντρικής Μακεδονίας επιθυμούμε μια Περιφέρεια που με άξονα τη διεθνή εμπειρία, την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, τον οικολογικό σχεδιασμό και τη βιομηχανική συμβίωση, ο Φο.Δ.Σ.Α. θα προβεί σε λύσεις που θα οδηγήσουν σε μια Κυκλική Οικονομία. Κάνοντας έτσι το δημιουργικό άλμα στο μέλλον μέσα από ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής αξιοποίησης στερεών αποβλήτων. Χρειαζόμαστε μεθοδική και πολλή δουλειά , αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με συνέπεια και κοινωνική ευθύνη» καταλήγει ο κ. Γεράνης.

 

Από το φύλλο της THESSNEWS #161 (08/06/2019-09/06/2019)

THESSNEWS / NEWSLETTER


Επάνω