Πρωτοβουλία για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

ΤΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 10.6.2019 | 07:10 Στείλτε το με email Εκτυπώστε το

Πρωτοβουλία για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ || [email protected]

Με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να κάνει την πρώτη του δημόσια παρέμβαση το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας (COMPETE GR), το οποίο ιδρύθηκε πρόσφατα από 14 παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις.

Η δομή και η λειτουργία του Συμβουλίου, θα είναι ανάλογη με αυτή της αντίστοιχης δομής των ΗΠΑ. Δηλαδή θα εστιάζει σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας και με προτάσεις προς την Πολιτεία, τα πολιτικά κόμματα, τους επιχειρηματικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους θα επιδιώκει την υπέρβαση των εμποδίων για τη βελτίωση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας.

Οι πρώτες προτάσεις του θα παρουσιαστούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ οι πιο εξειδικευμένες παρεμβάσεις αναμένονται στο ετήσιο συνέδριο του Ελληνο - Αμερικανικού Επιμελητηρίου με θέμα «Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας» που θα διοργανωθεί προς τα τέλη του έτους.

Το COMPETE GR θα προτείνει λύσεις σε συγκεκριμένους στρατηγικούς τομείς που αφορούν:

- Την ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικής κουλτούρας.
- Τη βελτίωση της καθολικής εικόνας της Ελλάδας
- Τη διασύνδεση με συστηματικό τρόπο του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό τομέα.
- Την αξιοποίηση των διασυνοριακών επενδυτικών σχέσεων που αναβαθμίζουν το ρόλο της Ελλάδας.
- Τη διάχυση της πραγματικής έννοιας και της σημασίας της ανταγωνιστικότητας στην κοινωνία, τη δημόσια διοίκηση και την επιχειρηματική κοινότητα.
- Τη διαμόρφωση προτάσεων για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο πόλεων και περιφερειών.

Στις ενδεικτικές προτάσεις και δράσεις που θέτει σε προτεραιότητα το COMPETE GR, περιλαμβάνονται οι τομείς στους οποίους με βάση τον παγκόσμιο δείκτη ανταγωνιστικότητας, η Ελλάδα, υστερεί σημαντικά.

Ορισμένες ενδεικτικές δράσεις προτεραιότητας είναι οι εξής:

- Η ενίσχυση του θεσμού της Εταιρικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα ενδυνάμωση των ελεγκτικών και απολογιστικών προτύπων.
- Η υλοποίηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού από τον ιδιωτικό τομέα.
- Η μεγαλύτερη σύνδεση και εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες μάνατζερς.

 

Από το φύλλο της THESSNEWS #161 (08/06/2019-09/06/2019)

THESSNEWS / NEWSLETTER


Επάνω