Προς ανάκαμψη στην επιχειρηματική δραστηριότητα

ΤΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 18.2.2019 | 07:18 Στείλτε το με email Εκτυπώστε το

Προς ανάκαμψη στην επιχειρηματική δραστηριότητα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ || [email protected]

Για τροχιά ανάκαμψης στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα κάνει λόγο σε έκθεση της η Εθνική Τράπεζα.

Όπως επισημαίνει στην έκθεση, η ανοδική τάση επιβεβαιώνεται τόσο από τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (+22.000 στη διετία) και νέων θέσεων εργασίας (+295.000 στη διετία) όσο και από τα θετικά αποτελέσματα εξαμήνου 2018 των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεων (+8% στις πωλήσεις και +2 ποσοστιαίες μονάδες περιθωρίου λειτουργικού κέρδους).

Βρίσκοντας διέξοδο στις αγορές εξωτερικού, ο ελληνικός επιχειρηματικός τομέας ξεκίνησε κατά τη διετία 2017-2018 να καλύπτει το χαμένο έδαφος των ετών της κρίσης.
Βασικός πυλώνας στήριξης ήταν η εξωτερική ζήτηση, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 10% στις εξαγωγές αγαθών (εκτός πετρελαίου) και 11% στις τουριστικές εισπράξεις.

Μεταξύ των εξωστρεφών κλάδων, οι περισσότεροι πέτυχαν αύξηση μεριδίου στις ευρωπαϊκές αγορές, με οδηγούς το ελαιόλαδο, υλικά όπως χάλυβας, μάρμαρο, αλουμίνιο και χαλκός, καθώς και υπηρεσίες, όπως ξενοδοχεία και αεροδρόμια, που τονώθηκαν λόγω της ανόδου του ελληνικού τουρισμού.

Για το 2019, η ενισχυμένη καταναλωτική εμπιστοσύνη (υπό τη στήριξη του ενισχυμένου διαθέσιμου εισοδήματος) εκτιμάται ότι θα στηρίξει την ιδιωτική κατανάλωση.

Ωστόσο, η ταχύτητα υλοποίησης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την προσέλκυση των απαραίτητων για τη χώρα επενδύσεων αποτελεί κρίσιμη παράμετρο.

Βάσει διεθνών δεικτών ανταγωνιστικότητας (WEF Global Competitiveness και WB Doing Business), αν και υπάρχει ορατή βελτίωση (κατά 4% και 7% αντίστοιχα στο διάστημα 2012-2018), το θεσμικό έλλειμμα έναντι της Ευρώπης παραμένει υψηλό.

Υπό αυτή την προοπτική, η μεταρρυθμιστική προσπάθεια είναι σημαντικό να επικεντρωθεί σε:

i. Νομικά και δικαστικά κενά (σχετιζόμενα με καίριους τομείς όπως χρήσεις γης και πτωχεύσεις)
ii. Υστέρηση σε καινοτομική δραστηριότητα (π.χ. πατέντες)
iii. Ποιότητα άσκησης πολιτικής (σχετιζόμενη τόσο με τη σαφήνεια/σταθερότητα στόχευσης όσο και με τη γραφειοκρατία)
iv. Έλλειψη συνεργασίας (είτε μεταξύ των επιχειρήσεων είτε μεταξύ του επιχειρηματικού και του ακαδημαϊκού τομέα)

 

Από το φύλλο της THESSNEWS #145 (16/02/2019-17/02/2019)

THESSNEWS / NEWSLETTER


Επάνω