Ομογενοποιείται περισσότερο η φορολογική πολιτική της ΕΕ

ΤΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 21.1.2019 | 07:10 Στείλτε το με email Εκτυπώστε το

Ομογενοποιείται περισσότερο η φορολογική πολιτική της ΕΕ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ || [email protected]

Ποιο θα είναι το μέλλον της φορολογικής πολιτικής στην ΕΕ;

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη συζήτηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον τομέα της φορολογικής πολιτικής της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας απαιτείται σήμερα η ομοφωνία των κρατών μελών. Ωστόσο, η ομοφωνία συχνά δεν μπορεί να επιτευχθεί σχετικά με σημαντικές φορολογικές πρωτοβουλίες, οδηγώντας έτσι σε μη βέλτιστες πολιτικές και δαπανηρές καθυστερήσεις.

Έτσι, προτείνεται ένας χάρτης πορείας για την προοδευτική και στοχευμένη μετάβαση σε ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας σε ορισμένους τομείς της κοινής φορολογικής πολιτικής της ΕΕ, όπως συμβαίνει ήδη στους περισσότερους άλλους τομείς πολιτικής της ΕΕ. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από τις Συνθήκες της ΕΕ.

Εφαρμόζοντας την ειδική πλειοψηφία, τα κράτη μέλη θα μπορούν να καταλήγουν σε ταχύτερες, αποτελεσματικότερες και πιο δημοκρατικές συμβιβαστικές αποφάσεις επί φορολογικών θεμάτων, αξιοποιώντας το πλήρες δυναμικό αυτού του τομέα πολιτικής.

Επίσης, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, οι αποφάσεις που αφορούν τη φορολογία θα λαμβάνονται βάσει συγκεκριμένων παρατηρήσεων που υποβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να εκπροσωπούνται καλύτερα οι απόψεις των πολιτών και να ενισχύεται η υποχρέωση λογοδοσίας.

Η Επιτροπή δεν προτείνει καμία αλλαγή στις αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα της φορολογίας ή στα δικαιώματα των κρατών μελών να φορολογούν τα φυσικά πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις κατά το δοκούν. Αντίθετα, στόχος της είναι να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ασκούν αποτελεσματικότερα την ήδη κοινή κυριαρχία τους με τρόπο που θα συμβάλλει στην ταχύτερη αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων.

Η προσέγγιση που περιγράφεται σήμερα θα εγκαινιάσει μια νέα δυναμική και θα τονώσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε αυτόν τον τομέα, σε μια περίοδο κατά την οποία το μέλλον της φορολογίας έχει αναχθεί σε φλέγον ζήτημα για τη διεθνή κοινότητα.

 

Από το φύλλο της THESSNEWS #141 (19/01/2019-20/01/2019)

THESSNEWS / NEWSLETTER


Επάνω