Κλειστά και αύριο Πέμπτη τα σχολεία στο δήμο Βέροιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9.1.2019 | 19:30 Στείλτε το με email Εκτυπώστε το

Κλειστά και αύριο Πέμπτη τα σχολεία στο δήμο Βέροιας

THESSNEWS-DESK

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία του Δήμου Βέροιας και αύριο Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Βέροιας Κώστα Βοργιαζίδη.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση:

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 94 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» με τις οποίες προστίθενται αρμοδιότητες στο άρ. 75, παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων υπό τον τομέα στ΄ («Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού»).

2-Την υπ’ αριθ. 61 (Α.Π. 74894/30-12-2010) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., περί άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους, από την 1η Ιανουαρίου 2011, του «Προγράμματος Καλλικράτης»

3.- Τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα χιονοπτώσεων και παγετού που επικρατούν σε όλη την επικράτεια του Δήμου.

4.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/2010) καθώς και του άρθρου 4 του Π.Δ. 201/1998 «Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων».

Αποφασίζουμε

Τη διακοπή των μαθημάτων για αύριο Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, για λόγους ασφάλειας μαθητών και διδασκόντων.

THESSNEWS / NEWSLETTER


Επάνω