Το «αμεταρρύθμιστο» Δημόσιο

ΤΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3.12.2018 | 06:00 Στείλτε το με email Εκτυπώστε το

Το «αμεταρρύθμιστο» Δημόσιο

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ || [email protected]

Αντί άρθρου και τα συμπεράσματα δικά σας:

Τεράστια υποστελέχωση στους κρίσιμους κλάδους της υγείας και της παιδείας σε σχέση με τα άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ διαπιστώνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο σε ειδική μελέτη του για το ελληνικό Δημόσιο. Ειδικά στην παιδεία το πρόβλημα το προκάλεσε σε μεγάλο βαθμό η κρίση, ενώ στην υγεία προϋπήρχε με βάση τους αριθμούς.

Στη μελέτη "Αριθμός φορέων, προσωπικό και δαπάνες μισθοδοσίας της Γενικής Κυβέρνησης:  Μια επισκόπηση της εξέλιξής τους κατά τα τελευταία έτη" το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο εξετάζει τη διαχρονική εξέλιξη, ιδίως κατά τα τελευταία έτη της μακράς περιόδου οικονομικής προσαρμογής της χώρας, τριών βασικών παραμέτρων του δημόσιου τομέα σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης: του αριθμού των σχετικών φορέων, του απασχολούμενου προσωπικού και της μισθολογικής δαπάνης.

Τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση είναι πως ο αριθμός των φορέων της Γενικής κυβέρνησης παρέμεινε σχετικά σταθερός κατά τα τελευταία έτη, ο αριθμός των εργαζομένων, μετά τη μεγάλη υποχώρηση που εμφάνισε κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, έχει κατά βάση σταθεροποιηθεί στα νέα χαμηλότερα επίπεδα και οι δαπάνες για αμοιβές του προσωπικού εμφάνισαν αύξηση την περίοδο 2013-2017: από τα 15.603 εκατ. ευρώ το 2014 στα 16.215 το 2017.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Αύγουστος 2018), το σύνολο των εργαζομένων στη Γεν. Κυβέρνη σημειώθηκε από 964.508 άτομα τον Δεκέμβριο του 2009 σε 695.751 τον Αύγουστο του 2018, ήτοι μειώθηκε συνολικά κατά 268.757 άτομα (-27,9%). Αντιθέτως, το σύνολο, σε "στενό" δημόσιο τομέα και ΝΠΙΔ, των μετακλητών υπαλλήλων, των αιρετών, τωνΠροέδρων και μελών ΔιοικητικώνΣυμβουλίων, καθώς και των Οργάνων Διοίκησης, μειώθηκε από 27.410 άτομα το 2009 σε 10.807 άτομα το 2014 (-60,6%) και έκτοτε παρουσίασε σταθερή  αυξητική τάση ανερχόμενο σε 14.263 τον Αύγουστο του 2018.

 

Από το φύλλο της THESSNEWS #134 (0/12/2018-02/12/2018)

THESSNEWS / NEWSLETTER


Επάνω