Αρχική / ΑΠΟΨΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ / Δ. Καιρίδης στο ΡΘ: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να αυτογελοιοποιείται από έναν Ερντογάν» (audio)

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

29/09/2021 3:13 μμ

Δ. Καιρίδης στο ΡΘ: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να αυτογελοιοποιείται από έναν Ερντογάν» (audio)

Στο Ράδιο Θεσσαλονίκη φιλοξενήθηκε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, αναλύοντας την πρόσφατη αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας και σχολιάζοντας τη γενικότερη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

ÓõæÞôçóç åðß ôïõ äéáíåìçèÝíôïò ðïñßóìáôïò ôçò «ÅéäéêÞò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÅðéôñïðÞò ðñïò äéåíÝñãåéá ðñïêáôáñêôéêÞò åîÝôáóçò ó÷åôéêÜ ìå ôç äéåñåýíçóç áäéêçìÜôùí ðïõ ôõ÷üí Ý÷ïõí ôåëåóèåß áðü ôïí ðñþçí Õðïõñãü Åðéêñáôåßáò áðü 23-09-2015 Ýùò 05-11-2016 êáé åí óõíå÷åßá ØçöéáêÞò ÐïëéôéêÞò, Ôçëåðéêïéíùíéþí êáé ÅíçìÝñùóçò Ýùò ôéò 09-07-2019, ê. Íéêüëáï ÐáððÜ êáôÜ ôçí Üóêçóç ôùí êáèçêüíôùí ôïõ», ðåñß áðïäï÷Þò Þ ìç ôçò ðñüôáóçò ãéá ôçí Üóêçóç äßùîçò êáôÜ ôïõ ùò Üíù ðñþçí  Õðïõñãïý, êáé ëÞøç áðüöáóçò, ìå ìõóôéêÞ øçöïöïñßá, åðß ôçò ðñïôÜóåùò ôçò ÅðéôñïðÞò ãéá ôçí êáôáããåëëüìåíç ðñÜîç ãéá ôçí ïðïßá æçôåßôáé Üóêçóç äßùîçò, üðùò áõôÞ êáèïñßæåôáé êáé åîåéäéêåýåôáé óôï ðüñéóìÜ ôçò, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 86 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò (éäßùò ôçò ðáñ. 3), 153 åð. ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò (éäßùò ôùí ðáñ. 2 êáé 3 ôïõ Üñèñïõ 157) êáé ôïõ í. 3126/2003 «ÐïéíéêÞ Åõèýíç ôùí Õðïõñãþí» (éäßùò ôùí ðáñ. 1, 2 êáé 3 ôïõ Üñèñïõ 6), üðùò éó÷ýïõí.

Γράφει ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στο Ράδιο Θεσσαλονίκη φιλοξενήθηκε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, αναλύοντας την πρόσφατη αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας και σχολιάζοντας τη γενικότερη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Καιρίδης, που βρίσκεται στο Στρασβούργο, τόνισε ότι η Ελλάδα επιχειρεί να πείσει τους βόρειους εταίρους, όπως η Γερμανία, να παλέψουν για την αυτονομία της Ευρώπης, προσθέτοντας ότι υπάρχει απόλυτη ταύτιση απόψεων με τη Γαλλία.

Ταυτόχρονα, έκανε λόγο για ένα «γεωστρατηγικό κενό» στη Μεσόγειο, το οποίο επιχειρούν να καλύψουν εξω-ευρωπαϊκές δυνάμεις, όπως η Ρωσία και η Τουρκία. «Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να είναι παρούσα, τουλάχιστον στα του οίκου της, τουλάχιστον με μεσαίους παίκτες. Αυτό το κάνει ο Μακρόν», τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ.

Όσον αφορά την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε: «Πράγματι η Γαλλία προσπαθεί να καλύψει ένα κενό στην Ανατολική Μεσόγειο, που έχουν αφήσει οι ΗΠΑ, ήδη από την εποχή του Τραμπ. Η Αμερική βλέπει την Ελλάδα αναβαθμισμένα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και έχει δημιουργηθεί ένας άξονας στην περιοχή, μαζί με το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Άρα έχουμε παγκόσμιες μετατοπίσεις».

 

«Δεν υπάρχει κούρσα εξοπλισμών»

 

Ο κ. Καιρίδης σχολίασε και την πρόσφατη αγορά των φρεγατών από τη Γαλλία: «Δεν υπάρχει κούρσα εξοπλισμών. Υπάρχει μία επιβεβλημένη ανανέωση με τρία υπερσύγχρονα σκάφη, που θα αποτελέσουν τη σπονδυλική στήλη του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού για τα επόμενα 50 χρόνια». Διευκρίνισε, δε, ότι δεν έχουν βάση οι κατηγορίες περί δαπάνης 10 δις. ευρώ για την αγορά των φρεγατών, καθώς το κόστος είναι 3 δις.

Σχετικά με το σύμφωνο αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, που λογίζεται ως πολύ «βαρύ» για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ο βουλευτής της ΝΔ υπογράμμισε ότι προκύπτει σίγουρα από την κακή σχέση Γαλλίας – Τουρκίας, προσθέτοντας ότι «η Γαλλία στάθηκε πραγματικά στο πλευρό της Ελλάδας στην κρίση που είχαμε με τους Τούρκους».

«Στο τέλος-τέλος η Ευρώπη δεν μπορεί να αυτογελοιοποιείται από έναν Ερντογάν», πρόσθεσε. Σημείωσε ότι ο Ερντογάν αρέσκεται να συνομιλεί με τους μεγάλους και έχει τη διάθεση… σόου. Για να καταλήξει ότι ο Τούρκος πρόεδρος «προσπαθεί να παίξει ένα παιχνίδι που δεν τους βγαίνει».

Ακούστε εδώ τη συνέντευξη του κ. Καιρίδη:

Θέλετε να μένετε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις της επικαιρότητας;

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα από την Θεσσαλονίκη & την Ελλάδα, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Μοιράσου το:

Σχετικά με τον αρθρογράφο ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Ράδιο Θεσσαλονίκη είναι ο κορυφαίος ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια Ελλάδα. Γεννήθηκε από τα σπλάχνα της ελεύθερης ραδιοφωνίας. Το 1986 στην περίοδο προετοιμασίας του θεσμού τρεις ερασιτέχνες με αρκετά χρόνια στην «παρανομία» αποφασίζουν την δημιουργία του πρώτου συλλογικού ερασιτεχνικού Ραδιοφώνου στην Θεσσαλονίκη. Είναι ο Λευτέρης Μαρόγλου , ο Γιώργος Σερίδης και ο Στέφανος Διαμαντόπουλος. Λειτουργεί 18 ώρες την ημέρα και παίρνει την ονομασία της πόλης που το γέννησε ...ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Σε λίγο αυτή η ερασιτεχνική γωνιά των FM ακούγεται , αγαπιέται , αγκαλιάζεται από νέους ... κάθε ηλικίας. Το Ράδιο Θεσσαλονίκη γίνεται πλέον ο Νο 1 σταθμός στις πρώτες έρευνες ακροαματικότητας.

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

25.10.2021 5:19 μμ

Ο γνωστός δικηγόρος Αλέξης Κούγιας, συνήγορος των επτά αστυνομικών στην υπόθεση του Περάματος, μίλησε στην εκπομπή του Ράδιο Θεσσαλονίκη «Εφαρμογή Θεσσαλονίκη», με τους Δημήτρη Συρμάτση και Θεοδώρα Καρακιουλάχ. Ο κ. Κούγιας αναφέρθηκε στην αστυνομική καταδίωξη που στοίχισε τη ζωή ενός

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

25.10.2021 11:52 πμ

Την αύξηση της τιμής πετρελαίου και φυσικού αερίου συζήτησε σήμερα το πρωί στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 fm ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης φιλοξενούμενος του Στέφανου Διαμαντόπουλου και του Δημήτρη Διαμαντίδη. «Η Ελλάδα είναι μια χώρα απολύτως εξαρτημένη από πετρέλαιο

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

25.10.2021 10:00 πμ

Στο Ράδιο Θεσσαλονίκη και την εκπομπή του Στέφανου Διαμαντόπουλου φιλοξενήθηκε ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, Παναγιώτης Γκυρίνης, προκειμένου να εξηγήσει την απόφασή του για κανονική διεξαγωγή της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στο Δήμο του, παρά την απόφαση μη διεξαγωγής παρελάσεων στο Νομό

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

24.10.2021 8:00 πμ

Αποτελεί σίγουρα μία από τις πιο αγαπητές φιγούρες στον κόσμο του Άρη. Εξελίχθηκε σε ένα από τα σημεία αναφοράς της αγωνιστικής αναγέννησης των κιτρίνων μετά τη δεύτερη πτώση τους στη Β’ Εθνική. Ήρθε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον Ιούλιο του 2006

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

24.10.2021 7:45 πμ

Αρθρογραφεί στην ThessNews ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ , Σωκράτης Φάμελλος.    Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις βρίσκονται μπροστά σε ένα διαρκώς αυξανόμενο κύμα ακρίβειας που ξεκινάει από την ενέργεια, τις μεταφορές και τις πρώτες ύλες και επεκτείνεται σε

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

24.10.2021 7:30 πμ

Αρθρογραφεί στην ThessNews ο βουλευτής Χαλκιδικής του ΚΙΝΑΛ και Γραμματέας της Βουλής, Απόστολος Πάνας.    Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων επέλεξε τη στιγμή που σύσσωμος ο αγροτικός κόσμος αντιμετωπίζει τα άσχημα της Κλιματικής Αλλαγής (Παγετούς, Χιόνια, Καύσωνες, Φωτιές, Πλημμύρες), τις

thess

Επικαιρότητα

RETRO NEWS - ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

27.10.2021 7:00 πμ