Προοπτικές ανάπτυξης στη Χαλκιδική

ΑΠΟΨΕΙΣ 6.12.2017 | 14:07 Στείλτε το με email Εκτυπώστε το

Προοπτικές ανάπτυξης στη Χαλκιδική

Γράφει ο Απόστολος Πάνας*

H Χαλκιδική είναι αδιαμφισβήτητα από τους ωραιότερους προορισμούς της χώρας μας. Κάθε χρόνο δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες και γι’ αυτόν τον λόγο είναι η πλέον ανεπτυγμένη περιφερειακή ενότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.


Θέλοντας να αναλύσουμε τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, θα δούμε ότι οι δυνατότητές της είναι μεγάλες και το φάσμα δραστηριοτήτων πολύπλευρο.
Παρακάτω καταθέτω κάποιες σκέψεις σε κάποιους από τους πιο σημαντικούς τομείς ανάπτυξής της.

Ο αγροτικός τομέας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς παραγωγής της χώρας μας. Ο εφησυχασμός, που προέκυψε από το ότι η Ε.Ε. παρείχε ενισχύσεις για να παράγονται προϊόντα που δεν χρειάζονται με πολύ μεγαλύτερο κόστος παραγωγής σε σύγκριση με εκείνο άλλων χωρών, δεν επέτρεψε την οικονομική βελτίωση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Κύρια επιδίωξη της Χαλκιδικής θα πρέπει να είναι πλέον η παραγωγή προϊόντων στα οποία υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα οποία έχουν καλύτερες προοπτικές στην αγορά. Θα πρέπει επίσης να βελτιώνονται οι αποδόσεις και κυρίως η ποιότητα των προϊόντων, καθώς και ο τρόπος εμπορίας. Τέλος, να μειώνεται το κόστος για να εδραιωθούν στην εγχώρια αγορά και να κατακτήσουν τις αγορές εκτός συνόρων. Βασική επιδίωξη της στρατηγικής της θα πρέπει να είναι τα αγροτικά προϊόντα να διατίθενται στην αγορά και να εξάγονται τυποποιημένα, πιστοποιημένα, με υψηλή προστιθέμενη αξία και, όπου είναι δυνατόν, ονομασία προέλευσης.

Η Χαλκιδική επίσης διαθέτει ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον  που συνθέτει ένα τοπίο εξαιρετικής ομορφιάς με πολλές δυνατότητες αξιοποίησης. Το τοπίο αυτό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θα πρέπει να προστατευτούν και να αποκατασταθούν όπου χρειάζεται.

Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα – πρόκληση είναι η διαχείριση και αξιοποίηση των αστικών στερεών απορριμμάτων (ΑΣΑ) κυρίως στις τουριστικές περιοχές της Χαλκιδικής. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι ένα συνεκτικό σχέδιο που θα έχει ως προτεραιότητα την προώθηση της ανακύκλωσης δίνοντας κίνητρα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και το δεύτερο και εξίσου σημαντικό είναι η διαλογή στην πηγή. Έτσι θα μειωθεί ο όγκος των μη ανακυκλούμενων απορριμμάτων. Ωστόσο τα παραπάνω από μόνα τους δεν αρκούν, θα ‘πρεπε να προχωρήσει και η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων.

Ο τουρισμός είναι μία από τις πιο σημαντικές και αναπτυσσόμενες οικονομικές δραστηριότητες. Η τελευταία τάση σχετίζεται με τη στροφή από τον μαζικό τουρισμό στις νέες μορφές, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαφορετικών μορφών του εναλλακτικού τουρισμού. Η Χαλκιδική έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουριστικής προσέλευσης, σε συνδυασμό με το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, που, έτσι κι αλλιώς, προσελκύει χρόνια χιλιάδες τουρίστες λόγω των μεγάλων επιχειρησιακών μονάδων .

Η οργάνωση θεματικών, περιφερειακών και δια– περιφερειακών τουριστικών δικτύων και διαδρομών αποτελεί σημαντική συνιστώσα ανάπτυξης του τουρισμού στη Χαλκιδική. Μέσω των δικτύων θεματικού/ εναλλακτικού τουρισμού οργανώνεται η τουριστική κίνηση και εμπλουτίζεται το τουριστικό προϊόν.


*Ο Απόστολος Πάνας είναι επικεφαλής της πρωτοβουλίας «Κεντρική Μακεδονία –Μπροστά» και πρώην περιφερειακός σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας .
 

 

Από το φύλλο της THESSNEWS #82 (02/12/2017-03/12/2017)

THESSNEWS / NEWSLETTER


Επάνω