ΣΕΒΕ: Ιστορικό ρεκόρ ελληνικών εξαγωγών το 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7.2.2019 | 18:23 Στείλτε το με email Εκτυπώστε το

ΣΕΒΕ: Ιστορικό ρεκόρ ελληνικών εξαγωγών το 2018

ΤHESSNEWS-DESK

Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές το 2018, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει ο κλάδος τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΕΒΕ

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις του ΣΕΒΕ από τους πρώτους μήνες του 2018, οι εξαγωγές αγαθών της Ελλάδας ξεπέρασαν τα €33 δις. καθώς ανήλθαν σε €33.417,9 εκατ., ποσό το οποίο αποτελεί επίδοση ρεκόρ.

Η σημαντική αυτή επίδοση αναδεικνύει το γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πλέον αντιληφθεί τα οφέλη της εξωστρέφειας, αναπτύσσοντας τη διεθνή τους δραστηριότητα.Επίσης, καταδεικνύει την αδήριτη ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων από το ελληνικό κράτος με την άρση των εξαγωγικών αντικινήτρων, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την παροχή κινήτρων που θα ωθήσουν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να γίνουν ανταγωνιστικές και να στραφούν στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, απαραίτητη κρίνεται η υποκατάσταση των εισαγωγών από ελληνικά προϊόντα, καθώς οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν σημαντικά κατά €4.778,9 εκατ.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 07.02.2019 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγές της Ελλάδας το Δεκέμβριο 2018 ανήλθαν στο ποσό των €2.570,3 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά €74,7 εκατ. έναντι του Δεκεμβρίου 2017, όπου η εξαγωγική μας επίδοση ανήλθε σε €2.645,0 εκατ. Στο σύνολο του έτους, οι εξαγωγές μας σημείωσαν σημαντική άνοδο κατά €4.540,5 εκατ., δηλαδή 15,7%, καθώς ανήλθαν στο ποσό των €33.417,9 εκατ. έναντι €28.877,4 εκατ. το 2017. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές της χώρας ανήλθαν σε €22.152,4 εκατ. έναντι €20.010,6 το 2017, με την άνοδο να διαμορφώνεται στα €2.141,8 εκατ., ήτοι 10,7%.

(ποσά σε εκατ. €)

2018

2017

Διαφορά 18/17

ΕΤ 18/17

Εξαγωγές

33.417,9

28.877,4

4.540,5

15,7%

Εισαγωγές

55.129,8

50.350,9

4.778,9

9,5%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-21.711,9

-21.473,5

238,4

1,1%

 

Αντίστοιχα ανοδική ήταν και η πορεία των εισαγωγών καθώς το Δεκέμβριο 2018 ανήλθαν σε €4.267,3 εκατ. έναντι €4.259,6 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2017, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε €7,7 εκατ., δηλαδή 0,2%. Όσον αφορά στο διάστημα Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018, οι εισαγωγές ανήλθαν σε €55.129,8 εκατ. έναντι €50.350,9 εκατ. το 2017, με την αύξηση να ανέρχεται σε €4.778,9 εκατ., δηλαδή 9,5%, ενώ αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, η αύξηση ανήλθε σε €1.107,9 εκατ., δηλαδή 2,9%. Το εμπορικόέλλειμμα της χώρας το 2018 αυξήθηκε κατά €238,4 εκατ., δηλαδή 1,1%, καθώς διαμορφώθηκε σε €21.711,9 εκατ., ενώ χωρίς τα καύσιμα μειώθηκε κατά €1.033,9 εκατ., δηλαδή 5,6%.

(ποσά σε εκατ. €)

2018

2017

Διαφορά 18/17

ΕΤ 18/17

Εξαγωγές

22.152,4

20.010,6

2.141,8

10,7%

Εισαγωγές

39.602,4

38.494,5

1.107,9

2,9%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-17.450,0

-18.483,9

-1.033,9

-5,6%

Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 3, η αύξηση των βιομηχανικών προϊόντων (€617,5 εκατ., ήτοι 13,3%) και των χημικών (€429 εκατ., ήτοι 14,0%) συνετέλεσαν σημαντικά στην αύξηση των εξαγωγών. Παράλληλα, σημαντική ήταν και η συνεισφορά των μηχανημάτων οχημάτων (€337,8 εκατ., ήτοι 13,0%), των τροφίμων (€242,4 εκατ., ήτοι 5,6%) και των διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων (€213,7 εκατ., ήτοι 10,1%). Τέλος, σημαντική ήταν και η αύξηση του κλάδου λίπη και έλαια (€122,0 εκατ., ήτοι 21,4%), των πρώτων υλών (€62,8 εκατ., ήτοι 4,8%) και του κλάδου ποτά και καπνά (€6,6 εκατ., ήτοι 0,9%).

(ποσά σε εκατ. €)

2018

2017

Διαφορά

ΕΤ 18/17

Βιομηχανικά

5.251,2

4.633,7

617,5

13,3%

Τρόφιμα

4.595,9

4.353,5

242,4

5,6%

Χημικά

3.493,6

3.064,6

429,0

14,0%

Μηχ/τα-Οχήματα

2.932,3

2.594,5

337,8

13,0%

Διάφ. Βιομηχανικά

2.321,8

2.108,1

213,7

10,1%

ΠρώτεςΎλες

1.374,1

1.311,3

62,8

4,8%

Ποτά-Καπνά

722,0

715,4

6,6

0,9%

Λίπη-Έλαια

692,4

570,4

122,0

21,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφορικά με τις χώρες που αποστέλλονται τα ελληνικά προϊόντα, το 52,8% προορίζεται για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 47,2% σε Τρίτες Χώρες, ενώ αν εξαιρέσουμε τα καύσιμα, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 67,5% για την Ε.Ε. και 32,5% για τις Τρίτες Χώρες. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές μας προέρχονται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 51,4% και από Τρίτες Χώρες σε ποσοστό 48,6%.

THESSNEWS / NEWSLETTER


Επάνω