Κανείς δεν γλιτώνει από τις ασφαλιστικές εισφορές

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 6.2.2019 | 07:30 Στείλτε το με email Εκτυπώστε το

Κανείς δεν γλιτώνει από τις ασφαλιστικές εισφορές

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ || [email protected]

Έρχεται και η ρύθμιση για τις 120 δόσεις για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Ασφαλιστικές εισφορές 20,2% επί των καθαρών αμοιβών τους από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας θα πληρώνουν από φέτος όσοι πληρώνονται με απόδειξη δαπάνης («τίτλοι κτήσης»).

Συγκεκριμένα, οι εισφορές 20,2% κατανέμονται ως εξής: 13,3% υπέρ της κύριας ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και 6,9% υπέρ της υγείας (ΕΟΠΥΥ). Η σχετική υποχρέωση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2019, άρα οι υπόχρεοι ήδη πρέπει να καταβάλλουν τις εν λόγω εισφορές.

Οι εισφορές για τις αποδείξεις δαπάνης θα πρέπει να καταβάλλονται ακόμα και αν ο υπόχρεος είναι παράλληλα ασφαλισμένος ως μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας ή αγρότης.

Συνεπώς δεν υφίσταται καμία ασφαλιστική απαλλαγή σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης, ενώ παύει να ισχύει οποιαδήποτε ασφαλιστική απαλλαγή για όσους εισπράττουν ως αμοιβή με απόδειξη δαπάνης έως 10.000 ευρώ ετησίως.

Όπως προκύπτει από τη σχετική υπουργική απόφαση, έως 31/12/2018 ίσχυε το ίδιο «καθεστώς» που ίσχυε έως και την 31/12/2016. Επί της ουσίας δηλαδή προβλεπόταν ασφαλιστική απαλλαγή για εισόδημα με απόδειξη δαπάνης έως 10.000 ευρώ ετησίως και υποχρέωση καταβολής εισφορών για εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ.

Συνεπώς, όποιες ασφαλιστικές παρακρατήσεις έγιναν από εργοδότες προ της 1ης/1/2019, για όσους δικαιούνταν απαλλαγή από εισφορές, θα πρέπει να επιστραφούν στους εργαζομένους.

Ειδικότερα, η υπουργική απόφαση προβλέπει:

1) Ασφαλιστικές Εισφορές

-  Τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές 13,3% υπέρ ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και 6,9% υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα).
- Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων.
- Εάν οι αμειβόμενοι με απόδειξη δαπάνης ασκούν συγχρόνως και άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, μισθωτή ή μη μισθωτή, για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί παράλληλης απασχόλησης (δηλαδή υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορές για κάθε εισόδημα το οποίο αποκτιέται από επαγγελματική δραστηριότητα). Ειδικά για τις περιπτώσεις που παράλληλα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί βάσει της παρούσας εντός του έτους λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών.

2) Χρόνος Ασφάλισης

- Ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των αμειβομένων με απόδειξη δαπάνης υπολογίζεται ως εξής:
Στην περίπτωση που από τη σύμβαση, διάρκειας μέχρι ένα μήνα, προκύπτει καθορισμένος αριθμός ημέρας ή ημερών απασχόλησης και μέχρι ένα πλήρη μήνα ή 25 ημέρες ασφάλισης, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται η ημέρα ή ημέρες, που ορίζονται στη σύμβαση, ανεξαρτήτως της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης.
Σε κάθε περίπτωση το ημερήσιο εισόδημα όπως προκύπτει από το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού προς τον αριθμό ημερών απασχόλησης της σύμβασης δεν πρέπει να υπολείπεται του 1/25 του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

 

Σε περίπτωση
μη καταβολής

3) Διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών-Κυρώσεις

Οι αμειβόμενοι με απόδειξη δαπάνης πριν από την έκδοση του παραστατικού παρεχόμενων υπηρεσιών-πωλήσεων (τίτλος κτήσης-πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) απογράφονται υποχρεωτικά για αυτή την ιδιότητα στον ΕΦΚΑ.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ εκδίδουν σχετική βεβαίωση απογραφής.
Ο αντισυμβαλλόμενος-αποδέκτης των υπηρεσιών των αμειβομένων με απόδειξη δαπάνης, εφόσον δεν έχει απογραφεί ως εργοδότης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, απογράφεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
Ο αμειβόμενος με απόδειξη δαπάνης παραδίδει αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης στον αντισυμβαλλόμενο προκειμένου να λάβει γνώση για την απογραφή του στον ΕΦΚΑ, ώστε να προχωρήσει στην έκδοση του παραστατικού.
Ο αντισυμβαλλόμενος (σ.σ. εργοδότης) καταχωρεί σε σχετική εφαρμογή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για τον καθορισμό του χρόνου ασφάλισης και του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών, μέχρι το τέλος του μήνα που εκδίδεται το παραστατικό.
Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν προβεί στην παραπάνω καταχώρηση ή προβεί σε αυτήν εκπρόθεσμα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα, τα οποία βαρύνουν στο σύνολό τους τον αντισυμβαλλόμενο-εκδότη του παραστατικού.
Οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν στο σύνολό τους τον αμειβόμενο με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, παρακρατούνται και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον αντισυμβαλλόμενο-εκδότη μέχρι το τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του επόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού.

 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κόκκινα δάνεια

«Βόμβα» έριξε ο υπουργός Οικονομίας Γιάννης Δραγασάκης ομολογώντας πως τα κόκκινα δάνεια μπορεί να οδηγήσουν σε νέα ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Εάν δεν γίνει κάτι με τα κόκκινα δάνεια «μπορεί να οδηγήσουμε τις τράπεζες να απαιτήσουν νέα κεφάλαια και αυτά να κληθεί να τα βάλει πάλι ο Έλληνες φορολογούμενος», είπε και ανακοίνωσε στη Βουλή πως η τελική κυβερνητική πρόταση θα έρθει τέλος Φεβρουαρίου-αρχές Μαρτίου.

«Υπάρχουν πολλές πλευρές στο πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια, δεν έχουμε λύσεις manual» είπε ο κ. Δραγασάκης, ενώ δήλωσε πως η κυβέρνηση δεν έχει καμία δυνατότητα παρέμβασης στη λειτουργία των τραπεζών.

Υποστήριξε πως η κυβέρνηση «δεν διαπραγματεύεται» το θέμα αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων, αλλά «εφόσον άπτεται της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και μπορεί (το νέο πλαίσιο) να θεωρηθεί τραπεζική ενίσχυση, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε την ΕΚΤ». Μάλιστα διαβεβαίωσε πως «δεν υπήρξε αδράνεια» λέγοντας πως «έχουμε οργασμό πρωτοβουλιών για τα κόκκινα δάνεια».

«Αυτό το οποίο έγινε το καλοκαίρι, που περάσαμε κάποιες ρυθμίσεις μεταξύ των οποίων και η δυνατότητα άρσης του τραπεζικού απορρήτου και έπρεπε να δούμε και εμείς και οι τράπεζες πριν απ' όλα, ποια θα ήταν η αντίδραση στο μέτρο αυτό, ούτως ώστε να δούμε πώς διαμορφώνεται το απόθεμα των υποθέσεων αυτών στα δικαστήρια. Διότι υπήρχε μια άποψη, να τελειώσουμε με το νόμο Κατσέλη και το οποιαδήποτε καθεστώς. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν μπορούσαμε να νομοθετήσουμε πιο έγκαιρα κάτι το οποίο θα γίνει τώρα», είπε.

Ο υπουργός μιλώντας στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών και Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στην Κύρωση της ΠΝΠ για παράταση του νόμου Κατσέλη έως τέλος Φεβρουαρίου, αναφέρθηκε στην πρόσφατη έξοδο στις αγορές, στην αναγκαιότητα του τρίτου μνημονίου, ενώ υπέδειξε στους βουλευτές να καλέσουν τον κ. Στουρνάρα και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για να συζητήσουν περί των τραπεζικών.

 

Έρχονται οι 120 δόσεις

για τα ασφαλιστικά ταμεία

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, έως 120 δόσεων, που επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας. Στη διαδικασία επανυπολογισμού θα μπορούν να ενταχθούν χρέη προς τα ταμεία που δημιουργήθηκαν από το 2002 έως το 2016. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής οφειλής έως και κατά 60% με 70%.

Η νέα ρύθμιση, βάσει του σχετικού σχεδιασμού, θα κατατεθεί στη Βουλή εντός του Φεβρουαρίου, προκειμένου να «τρέξει» από τον Μάρτιο. Στη ρύθμιση θα ισχύει το όριο των 50 ευρώ ως ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής, καθώς και ανώτατο πλαφόν δόσεων, οι 120. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ο τελικός αριθμός δόσεων θα επιλέγεται από τον ίδιο τον οφειλέτη, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι δύο προϋποθέσεις.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα και βάσει του σχεδιασμού, ο ίδιος ο οφειλέτης θα επιλέγει επίσης το εάν θα ενταχθεί στον επανυπολογισμό ή όχι, καθώς ένα πιθανό «κούρεμα» της βασικής οφειλής θα οδηγήσει σε αντίστοιχη μείωση του συντάξιμου μισθού και κατά συνέπεια της μελλοντικής σύνταξης.

Στο υπουργείο Εργασίας έχουν στηρίξει πολλά στη σχεδιαζόμενη ρύθμιση, καθώς εκτιμάται ότι θα απεγκλωβίσει περίπου 80.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, που βρίσκονται ένα βήμα πριν τη συνταξιοδότηση και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές.

O επανυπολογισμός θα αφορά οφειλές από το 2002 και έως το 2016, ώστε να μπορούν να αναζητηθούν τα εισοδήματα μέσω της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, τα οφειλόμενα ποσά θα υπολογιστούν με βάση τις κατώτατες ασφαλιστικές εισφορές. Σε αυτή την περίπτωση, ο νέος υπολογισμός των εισφορών για τον ΕΦΚΑ θα περιορίζει την ελάχιστη εισφορά στα 158 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και στα 58 ευρώ για τους αγρότες.

 

Από το φύλλο της THESSNEWS #143 (02/02/2019-03/02/2019)

THESSNEWS / NEWSLETTER


Επάνω