Συνέδριο για την βελτίωση της προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών των παιδιών και των ηλικιωμένων

ΥΓΕΙΑ 27.11.2018 | 16:22 Στείλτε το με email Εκτυπώστε το

Συνέδριο για την βελτίωση της προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών των παιδιών και των ηλικιωμένων

THESSNEWS

Εναρκτήριο Συνέδριο του έργου Health-Info, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση καιαπό τους  εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Το Εναρκτήριο Συνέδριο του έργου με  ακρωνύμιο "Health-Info" και με τίτλο"Ενιαίο σύστημα πληροφόρησης για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας στην διασυνοριακή περιοχή έκτακτης ανάγκης",με προϋπολογισμό 1.301.151,67 € από το  Πρόγραμμα Interreg - IPA CBC Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 στο Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης στη Θεσσαλονίκη, με διοργανωτή  το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)είναι ο κύριος δικαιούχος αυτού του έργου σε συνεργασία με δύο Έλληνες εταίρους , το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης καιτο Γενικό Νοσοκομείο της Πέλλαςκαι τρείς Εταίρους από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας , το Υπουργείο Υγείας, το Γενικό Νοσοκομείο της Γευγελής και τηνPHO Κλινική του Νοσοκομείου της Bitola.

Το ΈργοHealth-Info, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 - Ειδικός Στόχος 1.2 - Βελτίωση της προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών των παιδιών και των ηλικιωμένων, σχεδιάζει να ενισχύσει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες και να βελτιώσει το σύστημα προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης μέσω ενός ολοκληρωμένου συνόλου δραστηριοτήτων.

Κύριος στόχος είναι να επιτευχθεί η πρόσβαση στις δυσπρόσιτες περιοχές της περιοχής και να αντιμετωπισθούν  οι ανάγκες των ευάλωτων ομάδων, δηλαδή των παιδιών, των γυναικών, των ηλικιωμένων. Το πρόγραμμα  HEALTH-INFO θα αναπτύξει ένα ενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα για τη στήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και στις δύο πλευρές της Διασυνοριακής Περιοχής προκειμένου να επωφεληθούν οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας, οι ασθενείς και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες.

Μέσω ενός ολοκληρωμένου συνόλου εκπαιδευτικών προληπτικών δραστηριοτήτων για το γενικό πληθυσμό (κοινές ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) καθώς και για τους τοπικούς επαγγελματίες υγείας, η ποιότητα ζωής και η υγεία των παιδιών και των ηλικιωμένων στις περιοχές εφαρμογής μπορεί να ενισχυθεί.

Τέλος, μια Κινητή Ιατρική Μονάδα πρόκειται να: Προσφέρει υπηρεσίες εξέτασης (μαστογραφία, υπερηχογράφημα και ιατρική εξέταση), ενημερώσει το γυναικείο πληθυσμό για την χρησιμότητατων υπηρεσιών εξέτασης  και των τακτικών ιατρικών ελέγχων, και να επιτύχει έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου των γυναικών και επομένως έγκαιρη θεραπεία και καλύτερη πρόγνωση.

 

 

THESSNEWS / NEWSLETTER


Επάνω